Trillebårkjøring

Grafikk: Transportibelt lydfyrVite at du er på rett vei når du kjører trillebår

Gå foran og trekk trillebåren etter deg.

Vite hvor du skal tømme avfall

Plasser lydfyret ved siden av der avfallet skal tømmes, og orienter deg etter lydsignalet.