Vedhogging

Å hogge ved trygt

Arbeid knestående. Det gir bedre kontakt og kontroll å arbeide nede på gulvet. Hold meiselen på enden av vedkubben og hold i meiselen hele tiden når du slår. 

Samme framgangsmåte som foregående tips. Hold meiselen med rørleggertang og du kan bruke større kraft når du slår.

La vedkubben stå på hoggestabben. Plasser økseeggen på enden av kubben. Hold så øksa med en hånd og slegga med den andre. Slå på øksa slik at den fester seg til kubben. Hold så økseskaftet med begge hender, løft øksa, snu den og slå øksehammeren i hoggestabben slik at kubben deler seg.

Av sikkerhetshensyn er foregående tips å anbefale. Skulle du likevel foretrekke øks og hoggestabbe, er det viktig at både du selv og hoggestabben står stødig. Hoggestabben må være flat på toppen slik at også vedkubben står eller ligger stødig. Prøv øksebanen før du hogger til. Stå bredbent slik at øksa kommer mellom beina dersom du bommer. For å redusere faremomentet, kan det være lurt med et forsiktig hogg først, slik at øksa fester seg i vedkubben før du bruker stor kraft.

Se sverdet på motorsagen

Dersom du synes at du har god nok synsrest, og er vant til å bruke motorsag, kan problemet reduseres ved å ta sverdet av motorsagen og male det hvitt.