Kjøkkenskap og dører

Unngå å kollidere med kjøkkenskap og dører

Lukk skapdører igjen, spesielt overskap på kjøkkenet. La dører være enten helt åpne eller igjen.