Medisiner

Lese av måleinstrumentet når du måler blodsukkeret

Kontakt Hjelpemiddelsentralen i fylket eller Huseby kompetansesenter for rådgivning.

Treffe riktig med dråpene når du drypper øynene

Bøy hodet bakover. Sett venstre pekefinger på nederste øyelokk og trekk nedover. Plasser dråpen i hulrommet mellom øyet og øyelokket.

Bøy hodet bakover og lukk øyet som skal dryppes. Bruk pekefinger og tommel på den ledige hånden til å åpne øyet igjen. Støtt korken på flaska mot pekefingeren som holder øvre øyelokk. Du får dermed god styring på hvor dråpen kommer og unngår å komme bort i selve øyet med flaskeenden.

Bruk produktet Autodrop. Den hjelper deg å treffe med øyedråpene.

Bruker du øyedråper? Da kan disse tipsene være nyttige for deg!

Måle opp riktig mengde flytende medisin

Medisinen doseres ved å trekke den opp fra flaska ved hjelp av ei sprøyte. Ved hjelp av den taktile merkingen finner en riktig mengde.

Gi/ta medisin

Hell den flytende medisinen i en egnet måleskje.

Holde styr på medisiner og huske om du har tatt dem

Dosetten har egne "rom" for 4 medisininntak pr. dag for ei uke. Dosetten er merket med punktskrift, og den hjelper deg å huske å ta medisiner, og til å ta riktige tabletter.

Pilleboksen er inndelt i 7 separate doseringsbokser, en for hver dag. Hver av disse har fire romslige rom, slik at du kan fordele dosene på morgen, formiddag, middag og kveld. De syv doseringsboksene kan enkelt tas ut av brettet.

Bestill medisinene ferdigdosert i poser fra apoteket.