Nyheter; aviser, radio og TV

Grafikk: Kikkertbriller

Få med deg nyheter

Bruk egnede lesehjelpemidler til å lese avisen.

Radio og TV formidler lokale og større nyheter.

Les nyheter på internett. De fleste norske aviser har en egen nettutgave.

I Norges Blindeforbunds lydaviser er det en del med nyheter fra fylket du bor i. Lydutgivelsene kan du finne i en egen lydportal.  Noen steder gis lokalavisen ut som lydavis.

Abonner på den lettleste ukeavisen Klar Tale.

Abonner på lydaviser, som inneholder klipp fra aviser og blader.

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek har en abonnementsordning på noen større aviser. Du kan enten få avisene tilsendt på CD i Daisyformat eller laste ned/streame innholdet over Internett.

Vanskelig å betjene fjernkontroller

Det finnes enkle fjernkontroller i salg. Disse har bare taster for de mest nødvendige funksjonene

Ser ikke TV-bildet godt nok

Sitt nær TV-skjermen; fra en halv meter og oppover.

Kikkertbriller forstørrer fra 2 ganger og oppover. Jo større forstørrelse, jo mindre synsfelt.

Plasser forstørrelsesplaten foran TV-skjermen. Platen forstørrer TV-bildet 2 ganger.

Vil du ha flere råd og tips om å leve med synshemming?

Da bør du melde deg på et av våre kurs, som er helt gratis, inklusive reise og opphold.

Vil du se alle tipsene samlet i et hefte?

Last ned 1000 tips fra synshemmedes hverdag her (Pdf, 6 Mb), og skriv den ut.

Hjelpemidler finner du på www.adaptor.no