Hopp til innhold

Underskrifter og notater

Grafikk: Rød signaturrammeSkrive en rettlinjet underskrift

Plasser en signaturramme der underskriften skal være.

Skjær ut en signaturramme i den størrelsen du ønsker.

Tren inn din underskrift, uten at pennen må løftes fra papiret.

Bruk et signaturstempel istedenfor å skrive. Sett et merke til venstre på stempelet slik at det blir lett å plassere det riktig vei.

Se linjene på papiret når du skriver brev og notater

Bruk spesialpapir for svaksynte. Slikt papir finnes i gult og hvitt med kraftige linjer i forskjellig avstand.

På en skriveramme er linjene markert ved hjelp av stramme elastiske strikker. Det er dermed lett å holde linjene ved å skrive mellom strikkene. Det gir best resultat om du skriver på ulinjerte ark.

Skrive ned korte notater, etc.

Ha en skrivetavle, papir og pren i veska. Punktskriften preges inn i papiret fra baksiden. Det må skrives speilvendt fra høyre mot venstre.

Snakk inn notatet på en lydopptaker, for senere avspilling.

Bruk en spesiell almanakk beregnet på punktskrift.

Sist oppdatert: 25. august 2015