Håndtere komfyren

Vite om platen er av/på, og regulere bryteren til riktig nivå/temperatur

Marker bryternes øverste del med merketube. Merk eventuelt også for gradene 100, 200 osv. Tuben har sterk farge, og den kan brukes til å lage opphøyde merker. Merkene kan gjenkjennes med synet og/eller fingertuppene.

Merk bryterne øverst med dymotape. Når bryterne er trinnløse: Merk bryterne øverst og merk rundt bryteren for nivåer og grader. Dymotapen kan sees eller kjennes. Man kan også skrive på den med punktskrift. Bruk en komfyr med induksjonstopp. Disse blir ikke så varme, og du kan bruke en taktil silikonmatte til å legge på platetoppen.

Vite gradtallet

Bruk ”klokkemetoden”. De fleste termostatbrytere er laget slik at termostaten er innstilt på 100 grader når bryteren peker mot klokka 3, 200 grader når den peker mot klokka 6 og ca 300 når den peker mot klokka 9.