Holde tale/foredrag

Huske stikkordene når du holder tale

Skriv stikkordene på punkt og ha "jukselappen" tilgjengelig under talen.

Bruk Power Point. Teksten som står i presentasjonen kan enten leses på leseliste eller på et ark med punktskrift.

Legge arket riktig vei når du bruker overhead/lysark

Fest et punktark med tape i lysarkets venstre kant. Det kan være lurt å skrive lysarkets tekst med punktskrift på punktarket.

Avdekke deler av teksten på lysarket

Del punktarket opp i mindre deler slik at du kan bla/åpne deler av arket og dermed avdekke litt og litt av lysarket.

Vil du ha flere råd og tips om å leve med synshemming?

Da bør du melde deg på et av våre kurs, som er helt gratis, inklusive reise og opphold.

Vil du se alle tipsene samlet i et hefte?

Last ned 1000 tips fra synshemmedes hverdag her (Pdf, 6 Mb), og skriv den ut.

Hjelpemidler finner du på www.adaptor.no