Bruk av minibanker og betalingsterminaler

Skille kort fra hverandre

Merk et eller flere kort ved hjelp av teip.

Holde rede på retningen

Bankkortene har en chip i den ene enden, og det er opphøyde tall på oversiden av kortene. DNB-kort har i tillegg et hakk i den enden som skal vendes mot deg.

Trykke på de rette tastene i forskjellige minibanker

Lær en eller flere tastatur-typer utenat og hvordan kortet skal dras igjennom. 5-tallet er ofte markert med en liten tupp eller lignende. KLAR-knappen er som regel plassert nederst til høyre og ANGRE-knappen nederst til venstre. La eventuell seende ledsager taste inn din personlige kode hvis du finner dette forsvarlig.

Benytt talende minibanker.

Taste riktig kode når du betaler med kort i betalingsterminal

Lær deg hvordan et slikt ”tastatur” ser ut, spør etter 1-tallet og klarknappen.