Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Haptisk kommunikasjon

Haptisk kommunikasjon er et verktøy som foregår via berøring. Det kan være nyttig ved for eksempel ledsaging, i beskrivelse av et rom eller omgivelser, i enkel non-verbal kommunikasjon og i møte med andre.

Kommunikasjonen foregår ved hjelp av innlærte tegn som "tegnes" på for eksempel ryggen eller armen til mottageren.
Haptisk kommunikasjon kan bidra til bedre flyt i forflytning og i sosiale settinger, noe som kan være med på å redusere barrierer man kan møte på hvis man har nedsatt syn.

Laster inn video...

Eksempler er tegn om at det er din tur i kassa, gi beskjed om at noen ser på deg eller å takke ja til påfyll av kaffe under et møte.

Temakurs kommunikasjon - et rehabiliteringskurs

Når man mister synet, mister mange også evnen til å sanse og derfor også å oppfatte viktig informasjon fra omgivelsene som seende tar som en selvfølge.

Dette påvirker kommunikasjonen med andre og mange som mister synet sier at de føler seg usikre, dumme og blir tause og isolerte.

Vi ønsker også i 2024 å arrangere kurs som handler om nettopp kommunikasjon. Vi ønsker å styrke synshemmedes evne til å ta styring og initiativ i kommunikasjon med andre, og øke tilgang til visuell informasjon, gjennom å lære haptisk kommunikasjon. Her er også hensikten at en pårørende eller en brukerstyrt personlig assistent kan delta for å sikre at kunnskapen blir benyttet videre.

Dette kurset er fra 2. til 5. april 2024 på Hurdal syn- og mestringssenter.

Kontakt Rehabiliteringsavdelingen på telefon 23 21 50 00 for mer informasjon og påmelding.

Sist oppdatert: 10. oktober 2023