Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Støtte til briller til barn

Mange er usikre på hva man kan få støtte til når barna trenger briller. Her har vi laget en oversikt slik at du ser hva som gjelder for ditt barn.

Det er i dag tre ulike ordninger man kan søke støtte til briller til barn under fra NAV.

Briller og kontaktlinser for synshemmede

En ordning er for svaksynte. Denne omfatter også kontaktlinser. Det er for de som ser så dårlig at de har rett til å få synshjelpemidler fra NAV. Da har man en visus på 6/18 eller dårligere. Visus 6/18 betyr forenklet at det barnet ser på 6 meter ser en fullt seende på 18 meter. Vi kan også si at man har 33% syn eller dårligere. En optiker eller øyelege vil kunne fortelle deg om man kan komme inn under denne ordningen. Man får dekket rimeligste hensiktsmessige brille og en opp til kr. 475 for en innfatning. Man sender søknadsskjema til NAV og får kostnadene refundert. Les mer om ordningen med briller og kontaktlinser for synshemmede på nav.no. Briller og kontaktlinser til svaksynte dekkes også til personer over 18 år.

Briller til behandling eller forebygging av amblyopi

En annen ordning er for forebygging og behandling av Amblyopi. Amblyopi er synsnedsettelse på ett eller begge øynene, uten påviselig sykdom i selve øyet. Briller kan være viktig for å behandle eller forebygge amblyopi hos barn som har utviklet eller har økt risiko for å utvikle tilstanden. Optiker eller øyenlege vil kunne gi deg informasjon om barnet ditt kommer inn under denne ordningen. Denne gjelder til barnet fyller 10 år, men under visse vilkår kan man få det etter man har fylt 10 år også. Her får man dekket kostnader til briller etter satser som er ment å svare til brillenes kostnader. Man må søke NAV og får utgiftene refundert i etterkant. Les mer om briller til behandling eller forebygging av amblyopi nav.no.

Generell støtteordning for briller til barn

Den tredje ordningen som ble innført 1. august 2022 som en oppfølging av Hurdalsplattformen og med stort påtrykk fra Norges Blindeforbund er en generell støtteordning til briller til alle barn under 18 år. Ordningen baserer seg på hvilken styrke man trenger i glassene og har ingen krav til øyensykdom eller visus. Her får man dekket deler av kostnaden og tilskuddet trekkes fra på kostnadene til brillen når du kjøper briller hos en optiker som har avtale med NAV. Du betaler da det som er mellomlegget mellom prisen og den andelen NAV dekker. Du kan lese mer om briller til barn på nav.no.

Optiker kan anbefale briller som koster mer enn det man får dekket av NAV, og det bør man få beskjed om. Det kan være andre kvaliteter i glass eller andre egenskaper ved brillen. Det kan også skyldes at satsene NAV har satt ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til brillen barnet ditt trenger. Spør optikeren om det finnes forskjellige alternativer og hva som er forskjellen på disse.

Mye er veldig bra med støtteordningene til briller til barn, men vi kan ikke slå oss til ro med ordningene slik de er i dag. Vi i Norges Blindeforbund jobber kontinuerlig med å styrke og forbedre brillestøtteordningene. Vårt mål er gratis briller og synsundersøkelse til barn.

Sist oppdatert: 20. februar 2023