Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Diskriminering ved tilgang på varer og tjenester

Nekt av inngang eller servering grunnet synshemming. Påmeldingsskjema som ikke er tilgjengelig og hindrer deltakelse.

Her finner du:

Hva har skjedd? Eksempel

Lise har en synshemming, og har en travel hverdag med jobb og fritid. For å komme seg fra sted til sted er førerhunden Dennis med. En dag hun skal ta taxi nekter sjåføren å ta med hunden. Sjåføren sier det er av hensyn til folk med allergi mot hunder. Hva kan Lise gjøre?

Har du blitt nektet servering eller inngang grunnet synet, kan du også følge denne veiledningen.

Hvilke rettigheter har du?

Utgangspunktet er at du ikke skal bli behandlet dårligere fordi du har en synshemming. Samtidig finnes det noen unntak – les mer om lovlig og ulovlig forskjellsbehandling.

Laster inn video...

Hvordan går du fram for å klage til Diskrimineringsnemnda?

Hvem kan klage til Diskrimineringsnemnda?

Både du som enkeltperson eller en organisasjon kan skrive en klage til Diskrimineringsnemnda, men bare hvis dere har direkte interesse av resultatet i saken. I eksemplet vi startet med, må du få fram at du eller noen du sender klagen sammen med har en synshemming. Organisasjonen kan klage på diskriminering som rammer synshemmede som gruppe, dersom den jobber med synshemmedes rettigheter. 

Hva må du tenke på når du skriver klagen?

Det er to ting du først må få godt fram: At du har blitt dårligere behandlet, og at det skjedde på grunn av din synshemming. Nekt av førerhund vil være forskjellsbehandling grunnet synsnedsettelse.

Hvorfor tenker du at den dårligere behandlingen skjedde på grunn av din synshemming?

 • Er det noe som ble sagt eller skrevet? Rekkefølgen på hendelsene kan også være av betydning.
 • Visste de at du hadde en funksjonsnedsettelse? Hvordan vet du at de visste det?
 • I tilfeller med taxi er det viktig å få fram detaljer som drosjenummer, taxiselskap, eller liknende.
 • Dersom du bestiller taxi med en app, kan informasjon om bestilling i appen brukes til å dokumentere hendelsen.

Dette handler om at klagen din bør støttes av bevis. Det kan du lese mer om her.

Vær forberedt på å argumentere mot det motparten sier, særlig når det gjelder:

 • at de ikke har behandlet deg dårligere likevel,
 • at den dårligere behandlingen ikke var på grunn av funksjonsnedsettelsen, eller
 • at de hadde gode grunner til å behandle deg dårligere, og at dette var nødvendig. De må også vise at resultatet ikke ble for urettferdig eller uproporsjonalt om man ser saken fra begge sider. Les mer i Likestillings- og diskrimineringsloven § 9
 • I Lises tilfelle sa sjåføren at allergi var grunnen til at hen ikke ville ta med Lise og Dennis. Da kan man tenke seg at taxisjåføren vil påstå at det var lovlig forskjellsbehandling på grunn av egen allergi eller andre kunders allergi i tilsvaret sitt på klagen. Da er det lurt å argumentere mot dette allerede i klagen – for eksempel at det ikke er noen lover eller regler som tillater taxisjåfører å nekte førerhund på grunn av allergi.

Du kan komme med dette i klagen din, eller senere i prosessen.

Praktisk informasjon om å klage til Diskrimineringsnemnda

Bruk gjerne nemndas klageskjema i Word som kladd før du sender inn. Klagen sendes vanligvis inn elektronisk via nemndas nettsider. For å diktere klagen via telefon eller annen praktisk hjelp, ta kontakt med nemndas sekretariat. Enten ved at de ringer deg opp eller ved å ringe dem på telefon +47 909 33 125, mellom klokka 10 og 14.

Om du trenger veiledning om diskriminering og klageprosessen, ta gjerne kontakt med Norges Blindeforbund (telefon 23 21 50 00), Stopp Diskrimineringen , eller Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som også kan veilede deg.

Les mer om ulike måter du kan sende klagen, og om klageprosessen.

Hva kan utfallet av klagen være, og hva trengs fra deg?

Diskrimineringsnemndas vedtak forteller vanligvis om det som skjedde var lovlig eller ikke, og om du ble eller blir diskriminert. I tillegg har nemnda ulike sanksjonsmuligheter. For at nemnda skal kunne bruke disse sanksjonene må du be om det. Det betyr at du må si hvilke sanksjoner du ønsker hvis du ønsker mer enn en ren konklusjon på om du har blitt diskriminert.

Hvis du for eksempel har tapt penger på grunn av det som skjedde, kan nemnda bestemme at motparten må gi deg erstatning. Det betyr at de som har diskriminert deg betaler like mye penger som du tapte, grunnet det som skjedde. For å kunne få erstatning må du bevise hvor mye du tapte og at det skjedde på grunn av diskrimineringen. Les mer på nemndas sider under overskriften «Hva kan jeg oppnå ved å klage?»

Eksempel på tekst i klagen

Den 23. januar 2023 klokka 16.09 fikk jeg ikke kjøre med en drosje som jeg bestilte fra min arbeidsplass. Da drosjen kom sa sjåføren at hen ikke kunne kjøre med en hund, da det kan føre til allergiske reaksjoner hos andre. Men førerhund er alltid tillatt i drosjetransport. Derfor er det diskriminering av meg som er synshemmet.

Jeg mener dette skjedde pga. min funksjonsnedsettelse, siden jeg er synshemmet og derfor har med meg en førerhund når jeg reiser. Jeg bestilte på forhånd med drosjeappen, og kan derfor dokumentere hvilken bil som tok turen, men som deretter kjørte fra meg. Vedlagt er kvittering/skjermbilde fra appen. Legger også ved e-post jeg sendte til drosjeselskapet rett etter det skjedde.

Det er ikke tillatt å nekte noen inngang i taxi med førerhund, siden synshemmedes mulighet til å komme seg rundt veier tyngre enn hensynet til allergi. For meg er førerhund et mobilitetsverktøy, og det utgjør en stor ulempe for meg når taxisjåfører nekter å ta med meg og min hund, eller om jeg blir frakjørt. Jeg ble forsinket hjem fra jobb ettersom jeg måtte vente lenge på en ny drosje.

Om utforming av teksten

 • Eksemplet starter altså med å forklare hva som skjedde, og din påstand om diskriminering.
 • Om du ønsker kan du henvise til forbudet mot diskriminering i likestillings- og diskrimineringsloven § 6 i teksten, men det er ikke nødvendig for å klage.
 • I andre avsnitt demonstreres hvordan du kan skrive at forskjellsbehandlingen skjedde på grunn av din synshemming, altså sammenhengen.
 • Til sist kan du argumentere for at det ikke er anledning til unntak om lovlig forskjellsbehandling. Dette kan også gjøres senere i klageprosessen hvis det blir aktuelt.
 • Hvis dette virker komplisert, husk at det viktigste er å legge fram bevis som støtter forklaringen din om hva som har skjedd.

Tips: tenk kampanje!

Dersom nekt av førerhund er et gjentakende problem i ditt nærområde, kan det være lurt å få støtte fra for eksempel ditt lokallag eller fylkeslag i saken dersom du er medlem av Blindeforbundet. Sammen kan dere dokumentere om dette skjer gjentatte ganger, sende flere klager og dermed få fram systematikken. Med flere allierte slipper du å stå alene i saken.

Avgjorte klagesaker om nekt av førerhund varer og tjenester

Fra Diskrimineringsnemnda:

 • Ble nektet inngang på treningssenter med førerhund: DIN-2021-515
 • Ble nektet inngang i butikk: DIN-2019-362
 • Nektet inngang i butikk: DIN-2019-297
 • Eksempel på bevisvurdering uten mye dokumentasjon, fra sak om etnisk diskriminering: DIN-2018-96

Fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, før 2018:

 • Nektet å reise med taxi: LDO-2015-932
 • Kvinne som er blind ble nektet servering: LDO-2014-1476
 • Nekt av inngang på restaurant med førerhund. Saken ble henlagt da restauranteier endret på praksisen: LDO-2010-360

Når lik praksis for påmelding fører til indirekte diskriminering

Hva har skjedd? Eksempel

En kommune bruker et digitalt påmeldingsskjema til et kurs. Flere blinde og svaksynte innbyggere i området ønsker å delta. Påmeldingsskjemaet har en sikkerhetsknapp hvor du må krysse ut bilder for å bevise at du ikke er en spam-robot. Dette er ikke mulig når man ikke ser, slik at flere blinde og svaksynte ikke får meldt seg på. Grunnet lav bemanning har kommunen bestemt at all påmelding må gjøres digitalt, noe deltakerne får vite når de gir beskjed om problemet. Kommunen gir ingen annen påmeldingsmulighet til møtet. Resultatet er at synshemmede innbyggere blir utestengt fra å delta.

Dette er et eksempel på indirekte diskriminering.

Kommunen har altså en lik praksis for hvordan innbyggerne skal melde seg på møtet. Fordi det ikke er noen alternativ måte å melde seg på, gjør kommunens løsning at noen blir utestengt fra å delta på grunn av deres funksjonsnedsettelse.

Hvilke rettigheter og plikter har du?

Dersom det innebærer at noen får det dårligere fordi de har en funksjonsnedsettelse, kan likebehandling også være ulovlig diskriminering. Du kan lese mer om reglene her.

Hvordan går du fram hvis du vil klage til Diskrimineringsnemnda?

Følg denne lenken for mer veiledning. Her finner du eksempel på tekst i klagen:

Eksempel på klagetekst, indirekte diskriminering

Min hjemkommune arrangerte kurs, og ba alle melde seg på via et digitalt påmeldingsskjema. Men som synshemmet fikk jeg ikke tilgang til dette skjemaet, og jeg fikk ikke alternative muligheter til å melde meg på.

Dette er forskjellsbehandling ettersom jeg ikke får samme mulighet til å melde meg på som folk uten synshemming. Påmeldingsskjemaet hadde nemlig en knapp hvor man må bevise at man ikke er en spam-robot. Knappen var utilgjengelig for meg som synshemmet, så jeg fikk ikke meldt meg på. Da jeg ringte kommunen, fikk jeg vite at de bare brukte dette skjemaet da de ikke hadde personale som kunne håndtere flere typer påmeldinger.

Kommunen foreslo at jeg kunne få seende hjelp, men jeg mener det ikke er et tilstrekkelig alternativ. Jeg bor alene og bør uansett ha muligheten til å leve et selvstendig liv. Det er ikke vanskelig eller en ulempe for kommunen å tilby påmelding via e-post eller telefon til de få som dette er nødvendig for. Kurset gjaldt politikk og var viktig for meg å delta på, siden jeg sitter i et kommunalt råd. Derfor var det en ulempe for meg personlig å bli utestengt fra å delta. Det er kommunens ansvar å tilby alternativer, for å tilrettelegge og inkludere innbyggerne.

Det mener jeg er diskriminering grunnet funksjonsnedsettelse siden jeg er synshemmet. Jeg ber derfor om at Diskrimineringsnemnda gir kommunen pålegg om å rette opp dette.

Dokumentasjon: Jeg legger ved en utskrift av påmeldingsskjemaet, samt e-post hvor kommunen opplyser at det ikke finnes noen alternative måter å melde seg på.

Tips om utforming av teksten

 • Få fram at du ikke fikk gode alternativer, og hvordan dette ble en ulempe for deg.
 • Om du ønsker kan du henvise til forbud mot diskriminering i likestillings- og diskrimineringsloven § 6 her, men det er ikke nødvendig for å klage.
 • Vær nøye med å få fram at du selv eller en du klager sammen med har en synshemming.
 • Legg ved det du har av dokumentasjon som støtter forklaringen din.

Avgjorte klagesaker om indirekte diskriminering

 • NRK avholdt folkemøte på flåte som ikke var tilgjengelig for folk i rullestol: DIN-2018-273
 • LDO-uttalelse, Pasientreisers praksis med telefonbestilling var diskriminering av hørselshemmede: LDO-2011-2118

Sist oppdatert: 12. mai 2023