Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Hva er diskriminering?

Her får du en definisjon på diskriminering, eksempler på diskriminering og en introduksjon til veilederen.

Diskriminering er usaklig forskjellsbehandling. Diskriminering skjer ofte uten at folk mener å diskriminere. Loven krever ingen vond vilje, den fokuserer bare på hva som faktisk har skjedd. Du kan bli diskriminert i møte med offentlige og private virksomheter, institusjoner, tjenesteapparat, arbeidsliv, lærested, barnehage, kultur- og organisasjonsliv. Diskriminering kan ta mange former, for eksempel:

 • ved at noen behandler deg fordomsfullt og krenkende
 • ved å ha betingelser, rutiner, regler og praksiser som stiller deg dårligere enn andre på grunn av din funksjonsnedsettelse, eller
 • ved å ikke oppfylle plikten til universell utforming eller individuell tilrettelegging

Les mer på stopdisk.no

Laster inn video...

Har du for eksempel opplevd:

 • å bli nektet inngang på restaurant, bar, utested, eller å bli nektet alkoholservering på grunn av din synshemming?
 • å bli nektet inn i taxi, restaurant, treningssenter, butikk eller liknende fordi du har med førerhund?
 • at praksis eller regler gjør at du blir forskjellsbehandlet på grunn av din synshemming?
 • å ikke få jobben fordi du har en synshemming?
 • at du ikke får den individuelle tilretteleggingen du har bedt om på jobben, og som du trenger for å klare arbeidsoppgavene dine?
 • andre former for diskriminering på arbeidsplassen, for eksempel trakassering, gjengjeldelse eller lønnsforskjeller?
 • at en nettside, applikasjon eller automat til bruk av en vare eller tjeneste ikke er universelt utformet? Det kan være reiseplanlegger og billettkjøp i transport, nettbutikker og bestilling av mat. Eller en betalingsautomat på legekontor eller sykehus.
 • at du er på buss, tog eller annen kollektivtransport og stoppestedet ikke blir ropt opp?
 • manglende universell utforming av publikumsbygg eller uteområder? Det kan være manglende ledelinjer, kontrastmerking i trapper, eller manglende teleslynge.
 • at skole eller utdanning ikke er tilrettelagt for deg, eller for ditt barns synshemming?
 • at digitale læremidler ikke er universelt utformet?
 • at du ikke fikk en studieplass på grunn av synshemmingen?

Alt dette er eksempler på forskjellsbehandling som kan være ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven. Det betyr at du kan sende en klage til Diskrimineringsnemnda for å få en avgjørelse i saken. De kan blant annet gi pålegg om å stoppe diskriminering, og gi deg erstatning hvis du har tapt penger på grunn av diskriminering.

I denne veilederen finner du eksempler på ulike situasjoner med diskriminering, og informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har. Du finner også informasjon om hvordan du kan dokumentere diskriminering og skrive klage til Diskrimineringsnemnda. Veiledningen kan overføres til andre situasjoner med liknende diskriminering. Har du for eksempel blitt hindret inngang på et utested grunnet synet, kan du følge veiledningen om nekt av førerhund i taxi. Eller hvis du vil klage på manglende universell utforming av en nettside for reisebestilling, kan du følge veiledningen «Diskriminering når nettbaserte varer og tjenester ikke er universelt utformet».

Er du fortsatt usikker på om du har opplevd diskriminering? Ta gjerne kontakt med Norges Blindeforbund på telefon 23 21 50 00, Stopp Diskrimineringen, eller Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som også kan veilede deg.

Sist oppdatert: 17. april 2023