Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Manglende individuell tilrettelegging i arbeidslivet

Får ikke tilrettelegging på jobb som synshemmet. Tips om hvordan gå fram på arbeidsplassen, og hvordan klage til Diskrimineringsnemnda.

Hva har skjedd? Eksempel

Jeg trenger tilrettelegging i jobben min fordi jeg har utfordringer med synet mitt. Jeg har prøvd å nevne det for lederen min, men ingenting har skjedd. Hva kan jeg gjøre med dette?

Hvilke rettigheter og plikter har du?

Utgangspunktet er at folk med nedsatt funksjonsevne har rett på individuell tilrettelegging. Dette gjelder både arbeidsplassen og arbeidsoppgavene dine. Du har også rett på tilrettelegging under jobbintervjuer. Les mer i Likestillings- og diskrimineringsloven § 22. Det er samtidig flere unntak fra denne retten. Du kan lese mer om dette her:

Hva slags tilrettelegging har du krav på?

Hva kan du gjøre?

Du må fremme et formelt krav om tilrettelegging

Aller først må arbeidsgiver få vite nøyaktig hva du trenger av tilrettelegging og hvorfor. Det er viktig å legge ved dokumentasjon på dette. Dokumentasjon kan for eksempel være et brev fra fastlegen som forklarer hva du trenger og hvorfor. Det trenger ikke stå noe om hvilken diagnose du har.

Det kan være klokt å gjøre dette skriftlig. Da har du bevis for hva du har bedt om. Dette kan også gjøres etter et møte.

Hvis arbeidsevnen din blir redusert mens du er i jobb, har arbeidsgiver plikt til å ha møte med deg om tilrettelegging, ifølge arbeidsmiljøloven § 4-6. Du kan be om tilrettelegging under møtet hvis du trenger det.

Det kan være klokt å informere arbeidsgiveren om lover og regler for individuell tilrettelegging – gjerne Likestillings- og diskrimineringsombudets sider om dette: LDO - Individuell tilrettelegging.

Hvis du ikke får denne tilretteleggingen, kan du spørre hvorfor. Svaret på dette har stor betydning for hva du kan gjøre videre.

Det er vanligvis klokt å ha med deg noen i møter med arbeidsgiver. Dette kan være tillitsvalgte, verneombud eller en kollega du stoler på. Dette er det flere grunner til:

  • Når flere er til stede, oppfører de fleste seg bedre.
  • En tredjepart kan noen ganger hjelpe med å finne løsninger.
  • Du har også et vitne til hva som er sagt og gjort hvis du vil sende en klage til Diskrimineringsnemnda.

Eksempel på krav om individuell tilrettelegging

Hva gjør du hvis du ikke får tilretteleggingen du har krav på?

Hvis du fortsatt ikke får tilretteleggingen du har bedt om, kan du be om en begrunnelse. Det er oftest lurt å gjøre dette skriftlig. Hvis arbeidsgiver ikke svarer, er det en viktig opplysning til Diskrimineringsnemnda ved en klage.

Det kan være lurt å be arbeidsgiver svare innen en frist, for eksempel tre uker, siden det gjør prosessen tydeligere. Du kan vurdere å skrive i purringen til arbeidsgiver at du kommer til å klage til Diskrimineringsnemnda hvis de ikke svarer innen fristen.

Du kan sende en klage til Diskrimineringsnemnda hvis du ikke kommer noen vei med dialog.

Hvordan går du fram for å klage til Diskrimineringsnemnda?

Når du skriver en klage på manglende individuell tilretteleggging, bør du tenke på følgende.

Eksempel på tekst i klagen, manglende individuell tilrettelegging

Jeg vil med dette klage inn min arbeidsgiver for brudd på tilretteleggingsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 22.
2. mars 2022 skrev jeg vedlagte e-post til min arbeidsgiver, som er daglig leder. Han fikk også en bekreftelse fra fastlegen min, som jeg legger ved klagen. Jeg ba da om følgende tilretteleggingstiltak:

  • Organisering av møter og annen viktig kommunikasjon slik at alle snakker etter tur og sier navnet sitt
  • At jeg kan ha assistent, synstekniske hjelpemidler og førerhund på arbeidsplassen
  • At jeg ikke drar så mye på eksterne møter som krever at man kan se

Hjelpemidlene får jeg dekket av NAV, så dette handler mest om litt innsats fra lederen min. Det jeg ber om vil ikke innebære urimelig mye innsats. Hvis han ikke tilrettelegger, kommer jeg til å gjøre alvorlige feil fordi jeg mangler den informasjonen jeg trenger. Det er derfor viktig både for meg og for bedriften at han gjør dette.

Arbeidsgiver har plikt til å starte arbeidet med å finne en egnet tilrettelegging for meg, i dialog med meg, med en gang de får beskjed. Min arbeidsgiver har ennå ikke gjort noe som helst, på tross av flere purringer. Det har nå gått fire måneder siden de fikk beskjed. Jeg anser derved min rett til individuell tilrettelegging for å være brutt.

Den manglende tilretteleggingen har store konsekvenser for min mulighet til å gjøre jobben min på lik linje som andre arbeidstakere. Jeg ber derfor om at arbeidsgiver får pålegg om å straks iverksette tiltak for å tilrettelegge for meg. Jeg ber også om at nemnda gir tvangsmulkt om de ikke følger pålegget.

Arbeidsgivers manglende vilje til å gjøre det de skal har vært en unødvendig belasting for meg i en allerede vanskelig situasjon. Jeg ber derfor om at nemnda gir meg oppreisning for ikke-økonomisk tap.

Steder du kan få juridisk hjelp

Avgjørelser fra Diskrimineringsnemnda om individuell tilrettelegging

Sist oppdatert: 3. mai 2023