Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Om prosjektet Kjenn din rett

Kjenn din rett – til å ikke bli diskriminert

Prosjektet har som mål å gi syns- og hørselshemmede kunnskap om deres diskrimineringsvern i form av likestillings- og diskrimineringsloven, og hvordan man går fram for å klage til Diskrimineringsnemnda. Prosjektets målgruppe er blinde og svaksynte, personer med hørselsutfordringer og kombinert sansetap. Prosjektperiode: oktober 2021 til mai 2023.

Veileder om hvordan klage på diskriminering er utviklet av prosjektet i samarbeid med jurist Lene Løvdal ved Egalia senter mot diskriminering. Den ble testet av en fokusgruppe bestående av medlemmer fra Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Har du tilbakemeldinger om eller forslag til veilederen? Send de gjerne til info@blindeforbundet.no.

Lansering av rapporten, 15. mai 2023:

Laster inn video...

Aktiviteter i prosjektet

Kontaktinfo

Prosjektleder Miranda Moen, mim@blindeforbundet.no dersom du har spørsmål i prosjektperioden.
Styringsgruppe i prosjektet: Stian M. Innerdal (Norges Blindeforbund), Berit Vegheim (Stopp Diskrimineringen) og Marit Winjor (Hørselshemmedes Landsforbund).

Prosjektet ble gjennomført med tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Sist oppdatert: 2. juni 2023