Rådgivningskontor for syn

Sliter du med synet? Se hva rådgivningskontoret kan hjelpe deg med.


Hva vi kan gjøre for deg...

Om oss...

Når man har nedsatt syn er det ofte mye som skal legges til rette for at hverdagen skal fungere optimalt. Rådgivningskontoret for syn er opprettet og drives av Norges Blindeforbund for at personer med synsproblemer skal få best mulig oversikt over hva som finnes av tilbud, offentlige tjenester og rettigheter. Rådgivningskontoret bistår også offentlige aktører.

Sven Runar Knutsen fra Krokstadelva mistet synet etter hjerneslag. Nå hjelper han andre i samme situasjon. 

Hvem er vi til for?

For deg med nedsatt syn

Har du fått problemer med synet, kan dette bidra til mye fortvilelse og frustrasjon – både for deg og dem rundt deg.

Mange opplever utfordringer med skole, arbeid og fritid – og synes det kan være vanskelig å snakke med andre om det. Hos oss får du og dine pårørende råd og hjelp fra fagpersoner og andre med nedsatt syn. Da blir det enklere å takle den nye hverdagen.

For deg i yrkesaktiv alder

En jobbsituasjon kan oppleves vanskelig hvis det ikke tas hensyn til dine synsproblemer. Snakk med oss – vi kan hjelpe deg!

For deg som har barn med nedsatt syn

Vi gir informasjon om synshemming, og hvor du kan henvende deg for å få riktig hjelp. Vi har også foreldrekontakter (som selv har synshemmede barn) som kan være en god samtalepartner.

Du kan arbeide selv om synet svikter. Wenche Borgen Odden bruker flere kjekke hjelpemidler i jobben som bibliotekar.

Tilbyr råd til det offentlige

Det er mange offentlige aktører som jobber med personer med nedsatt syn, men det er få som har en helhetlig oversikt over hva slags tjenester en synshemmet har behov for og rett på.

Vi gir råd om:

  • Muligheter og rettigheter for svaksynte og blinde
  • Tilrettelegging av bolig og arbeidsplass
  • Universell utforming
  • Utdanning
  • Rehabilitering
  • Aktiviteter

Rådgivningskontor for syn vet om rettigheter og muligheter når synet svikter. Som retten til opplæring i smartteknologi.

 

Snakk med oss
– vi kan hjelpe deg!

Her finner du oss:

Hos oss trenger du verken søknadspapirer eller henvisning. Det er bare å ta kontakt. Vårt tilbud er gratis.

Rådgivningskontor for syn Østfold

Torggt 12, 1707 SARPSBORG
Tlf. 69 15 30 70
Epost: 

Rådgivningskontor for syn Vestfold

Baglergt. 3, 3111 TØNSBERG
Tlf. 33 31 58 58
Epost: 

Rådgivningskontor for syn Telemark

Arkaden kjøpesenter 3. etasje, 3707 SKIEN
Tlf. 35 52 57 21
Epost: 

Rådgivningskontor for syn Buskerud

Torgeir Vraas Plass 6, 3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 00
Epost: 

Følg oss på Facebook, og tips gjerne andre om å gjøre det samme.