Respekt

Vi vil ikke trenge oss på. Du bestemmer selv hvor mye og i hvilke kanaler du vil høre fra oss.

  • Ønsker du for eksempel å bare bli kontaktet på telefonen, eller liker du bedre henvendelser i postkassen?
  • Ønsker du å begrense antall henvendelser fra oss til for eksempel en gang i halvåret?
  • Foretrekker du at den frivillige giroen står uten ferdigutfylt beløp?
  • Ønsker du å inngå en avtale om fast støtte?
  • Ønsker du en pause i din avtale om fast støtte?

Dette er bare noen eksempler på hva vi kan gjøre for deg som giver til Norges Blindeforbund.

Ta kontakt med Giverservice på

E-post: giver@blindeforbundet.no
Tlf.: 23 000 600