Skattefradrag

Vi sørger for at du får ditt rettmessige skattefradrag.

Gaver mellom 500 kr og 40 000 kr kan trekkes fra på selvangivelsen for 2018. I 2019 er grensen endret til 50 000 kroner.

For gaver til Norges Blindeforbunds Forskningsfond er beløpsgrensen kr 10.000. For høyere beløp enn 10.000 kroner er fradragsgrensen 10% av alminnelig inntekt.

Har du spørsmål kan du kontakte Giverservice:   
E-postgiver@blindeforbundet.no
Telefon: 23 000 600