Personlig oppfølging og hjemmebesøk

Norges Blindeforbund har en landsdekkende rehabiliteringsavdeling med kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Evenes. Disse yter bistand overfor synshemmede, nærpersoner, arbeidsgivere og lokalt hjelpeapparat.

Rehabiliteringsavdelingen svarer på spørsmål om rettigheter og muligheter i det offentlige støtteapparatet, bistår i komplekse brukersaker og er behjelpelig med å søke om hjelpemidler, ulike typer økonomiske stønader og tjenester. Rehabiliteringsavdelingen har i tillegg en advokat som kan bistå i juridiske spørsmål knyttet til synsproblematikk. Rehabiliteringsavdelingen bistår synshemmede i forhold til hjelpeapparatet på den enkeltes hjemsted.

Eksempler på områder rehabiliteringsavdelingen kan bistå i med:

 • Informere og søke om grunn- og hjelpestønad
 • Informere og søke om hjelpemidler
 • Informere og søke om Brukerstyrt personlig assistanse eller støttekontakt
 • Bistå i kommunikasjon med NAV eller annen støtteinstans
 • Informere og søke om ulike rabattordninger
 • Delta i ansvarsgrupper

Rehabiliteringskontakter (RK)

Blindeforbundet har rehabiliteringskontakter (RK) i hvert fylke som drar på hjemmebesøk. Disse kontaktpersonene lever selv med nedsatt syn av forskjellig grad og kan tilby både en god samtale og motivasjon for å komme gjennom de frustrasjonene og utfordringene et synstap ofte bringer med seg.

Les om da Laila fikk besøk av rehabiliteringskontakten

I tillegg vil de gi konkret informasjon om veien videre: Hvilke tilbud som finnes av hjelpemidler, kurs, tilrettelagte sosiale arrangementer, stønader og serviceordninger fra kommunen, samt hvordan man går frem for å få dem. Rehabiliteringskontaktene våre tar også med seg relevante skjemaer hvis du ønsker hjelp med eventuelle søknadsprosesser. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Unge rehabiliteringskontakter (URK)

De unge rehabiliteringskontaktene tilbyr samtaler og kontakt med unge synshemmede mellom 18 og 35 år. Samtalene gjennomføres i hovedsak på telefon, alternativt via elektroniske medier. Samtalene kan for eksempel dreie seg om:

 • Hvilke utfordringer man kan støte på som synshemmet ungdom/ung voksen
 • Tips og råd i forbindelse med utdanning og studier
 • Hva bør man tenke på når man skal flytte for seg selv?
 • Informasjon om Blindeforbundets karriereverksted med tanke på å komme seg ut i arbeid, eller beholde arbeid
 • Det spennende og lærerike tilbudet til Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

Ut over dette kan man ta opp alle tenkelige temaer relatert til det å være ung og synshemmet.

Er du ungdom eller ung voksen? Er du forelder til noen i denne aldersgruppen? Kjenner du noen som kanskje kan ha behov for en samtale? Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!

Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er en del av likemannstilbudet, og har selv barn med en synshemming. De skal fungere som samtalepartnere både for nye og "gamle" foreldre til synshemmede barn. Alle samtalene vil preges av hvor den enkelte familie er i prosessen, og hva som oppleves som utfordringer. Foreldrekontakten har ikke nødvendigvis alle svarene, men det er likevel viktig å dele erfaringer og bidra med råd og tips der det er nødvendig og mulig. Bare det å snakke med noen som har vært i en lignende situasjon, kan være en positiv opplevelse. Å oppdage at man ikke er den eneste som har opplevd og tenkt de samme tankene er ofte mer enn nok.

Ønsker du, eller kjenner du noen som ønsker å komme i kontakt med en foreldrekontakt, ta kontakt.