Juridisk bistand

Noen ganger oppstår saker der man trenger juridisk hjelp eller råd. Som medlem av Blindeforbundet kan du få hjelp i saker som har med synsproblematikk å gjøre.

Synsrelaterte saker

Blindeforbundet har en juridisk rådgiver/advokat som yter juridisk bistand i synsrelaterte saker. Dette er et gratis servicetilbud, det vil med andre ord ikke koste noe å henvende seg til advokaten med juridiske problemstillinger.

Bistand og juridisk rådgivning kan foregå på forskjellige måter. Visse enkle spørsmål kan besvares over telefon eller e-post, men i større saker er det nødvendig med direkte konsultasjon og deltagelse på møter med offentlige instanser eller andre. Vi kan også bistå med å skrive klager og anker, juridisk argumenterte støtteskriv ved tildeling av hjelpemidler etc.

Om du har behov for juridisk bistand, ta kontakt med oss.

Norges lover med hvit stokk