Tilbud der du bor

Blindeforbundet har fylkeslag med bemannede kontorer i alle fylker, som står for det lokale tilbudet.