Automater

En automat er en teknisk innretning for salg av varer eller tjenester beregnet for selvbetjening, altså uten bruk av assistanse.

For at alle skal kunne bruke automaten er det avgjørende at den er universelt utformet og plassert slik at alle kan bruke den. For å oppnå universell utforming i forhold til personer med nedsatt syn er det viktig å tenke på følgende momenter:

 • Det er viktig med stor og tydelig skrift.
 • God kontrast mellom tekst og bakgrunn.
 • Dersom automaten har touch skjerm er det viktig at blinde kan benytte den ved hjelp av lyd og/eller tastatur.
 • Det må være mulig å koble seg til med lyd.
 • Skjermen må plasseres slik at det ikke forekommer blending eller reflekser på skjerm.
 • Tastatur med tall, bokstaver og funksjoner skal være konsekvent plassert i forhold til hverandre og bør være markerte med farger som gjør det lett å skille de.
 • Tastaturet skal ha standardiserte symboler.
 • Tastaturet skal ha taktil merking eller opphøyde tall slik at det blir lettere for blinde og svaksynte å taste riktig.
 • Tekst og tall på taster skal være sentrert og gi god kontrast til bakgrunnen
 • Knapper som ikke er i bruk skal ikke merkes.
 • Det skal være tydelig at man har trykket på en tast, enten ved motstand i tasten, ved lyd eller via tilbakemelding på skjerm
 • Unngå tastatur som gir sterke reflekser fra sol eller lys.