Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Bli lesbar

Noen tips og råd om hvordan du sørger for at tekst blir lesbar for alle

Kontrast

Vi har flere typer kontraster, for eksempel fargekontraster og kontraster som oppstår mellom flater med ulik grad av lyshet. God kontrast er viktig for lesbarhet.

Høy kontrast gir bedre lesbarhet

Kontraster hjelper oss med å fokusere, skille objekter fra hverandre og oppfatte dybdeavstand, en avgjørende faktor for at vi skal kunne lese. Lesehastighet og mulighet til avstandslesning har sterk sammenheng med fargekontraster.

 • Bruk høy kontrast mellom tekst og bakgrunn.
 • Gode eksempler er sort eller mørk blå tekst på hvit eller gul bakgrunn, eller hvit/gul tekst på sort eller mørk blå bakgrunn.
 • Eksempelvis kan sort tekst på rød eller andre mørke bunnfarger være vanskelig å lese, og anbefales ikke.

Tips

Er du usikker på om kontrasten på bildet/dokumentet ditt er tilstrekkelig stor? Test det ved å printe eller kopiere det du har laget i sort/hvitt. Er det vanskelig å lese, er kontrasten for liten!

Fargevalg

Trykksaker er mest lesbare i sort og hvitt. Hvis du bruker farget tekst, begrens det til titler, overskrifter eller uthevet materiale.

Fargeblindhet - fargesvakhet

Cirka 8 prosent av norske menn og 1 prosent av norske kvinner er fargeblinde. De fleste har problemer med å skille mellom rødt og grønt, noen få har problemer med gult og blått, mens de færreste er fullstendig fargeblinde.

Ved valg av tekstfarger, og særlig i tilfeller der bakgrunnen også er fargelagt, kan det være klokt å unngå farger som fargesvake sliter med å skille fra hverandre.

Font

Hovedregelen for valg av skrifttype er at større er bedre.

Fonttype

 • Unngå kompliserte fonter.
 • Velg fonter med lett-gjenkjennelige store og små bokstaver.
 • Arial og Verdana er fonter hvor hvert tegn er sammensatt med lik tykkelse (vekt) i streken.
 • Velg fonter som har tydelige tall og hvor tall og bokstaver ikke kan forveksles. Unngå fonter hvor tallene ikke står på linje.

Fontstørrelse

 • Standard fontstørrelse bør være 11-12 punkt.
 • Fontstørrelser 14 eller større er vanskelig lesbart i mengdetekst.
 • For hver fontstørrelse man går ned fra punkt 10 mister man lesere.

Fonttykkelse

 • Velg fonter med middels tyngde, og unngå lys type med tynne strøk.
 • Når du skal vektlegge et ord eller et avsnitt, bruk en fet eller tung font.
 • Kursiv eller store bokstaver er ikke å anbefale for større tekstmengder.

Hold avstand!

God avstand gjør det lettere å lese.

Avstand mellom bokstaver og linjer er viktig for lesbarheten.

Bokstaver

 • Ikke knip teksten, hold god avstand mellom bokstavene.
 • Ikke spre teksten på linjen slik at bokstavene står for langt fra hverandre.
 • Velg en font med fast tegnavstand.

Linjer

 • Linjeavstand er avstanden mellom linjer med tekst og bør være minst 25 til 30 prosent av punktstørrelsen. Dette fører til at leserne beveger seg lettere til neste tekstlinje.
 • En god linjeavstand i Word vil være 1,15 til 1,3.
 • Fetere skrifttyper krever større linjeavstand.

Marger og kolonner

 • Skill gjerne teksten i kolonner for bedre lesbarhet.
 • Bruk helst rett venstremarg.

Materialer

Materialvalg påvirker lesbarhet

Papirkvaliteten er avgjørende for lesbarheten. Det samme gjelder type emballasje. Bruk en matt eller ikke-glanset overflate for å redusere gjenskinn, slik at det blir lettere å lese.

Papirkvaliteten er avgjørende for lesbarheten.

 • Er papiret veldig tynt, vil trykksverten fra baksiden skinne igjennom og redusere lesbarheten.
 • Begrens bruk av vannmerker eller komplisert bakgrunnsdesign.

Tips

Blanke overflater velges ofte for å gi et eksklusivt preg, men kan gjøre tekst vanskelig å lese.

Sist oppdatert: 3. november 2022