Hva er universell utforming?

Universell utforming skal bidra til å fjerne eller redusere samfunnsskapte barrierer som personer med nedsatt funksjonsevne møter i hverdagen.

Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. (definisjon fra FN konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Kollektivtransport, gatemiljøer, bygninger som skoler, sykehus og boliger, samt IKT - systemer som nettbanker, billettautomater, mobiltelefoner og nettsider som alle kan bruke, er universell utforming. Norges Blindeforbunds avdeling Teknologi for alle, har spesialisert seg på å bistå alle som vil gjøre sine digitale løsninger bedre for alle. Norges Blindeforbunds interessepolitiske avdeling kan hjelpe deg med spørsmål om universell utforming. Vi kan gi råd, tips og veiledning men vi kan ikke godkjenne løsninger. Norges Blindeforbund eier selskapet Universell utforming AS sammen med Norges Handikapforbund og Hørselshemmedes landsforbund. Universell utforming kvalitetssikrer planer og utfører rådgivning ved nye og eksisterende bygg og uteområder.

Publikasjoner