Hva er universell utforming?

Universell utforming betyr at flest mulig har tilgang til hele samfunnet. Det betyr blant annet at blinde kan lese skilt og rullestolbrukere kommer inn i bygg.

Norges Blindeforbund jobber aktivt for at samfunnet skal bli universelt utformet. Viktige områder er kollektivtransport, gatemiljøer, bygninger som skoler, sykehus og boliger, samt IKT - systemer som nettbanker, billettautomater, mobiltelefoner og nettsider.

Dette sier lovverket

Definisjonen av universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er: «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.»

Rådgivning for profesjonelle aktører

Trenger du kvalitetssikring, godkjenning eller rådgivning i arbeidet med nye eller eksisterende bygg og uteområder, kan du ta kontakt med Universell utforming AS. Selskapet eies av Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund og Hørselshemmedes landsforbund.

Publikasjoner: