Klubber og lag i Finnmark

Fylket har et blindesakslag i Breivikbotn, et lokallag i Hammerfest og et lokallag i Alta. Men det er også et godt organiserte tilbud for medlemmer i Lakselv. Alle tilbud innenfor turer og kursvirksomhet er tilrettelagte etter ønsker, alder og funksjonalitet. Det sosiale står alltid i fokus.