Klubber og lag i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeslag har lokallag i Flekkefjord, Mandal og Kristiansand som hver for seg har sine aktiviteter. I tillegg driver vi en Strikkeklubb og en Steinslipergruppe. Informasjon om møteaktiviteten finner du på vår aktivitetskalender.