Førerhund og samfunnet

En førerhund har rettigheter som er nedfelt i lovverket. Her finner du Forskrift om næringsmiddelhygiene § 15, samt tips til deg som jobber i forskjellige servicenæringer om hvordan du skal forholde deg til førerhunden.

Kan førerhunden bli med inn på spisesteder, butikker, drosjer osv?

Forskrift om næringsmiddelhygiene § 15 hos Lovdata.
Forbudet mot husdyr «gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.»

Hva er en nyttehund?

Med nyttehund forstås «Førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse».

Tips til deg som jobber på et spisested:

Restaurantbesøk er koselig, og du kan hjelpe til med hyggefølelsen. Si gjerne hvem du er når vi møtes, og snakk direkte til meg, ikke ledsageren min.

  • Når du henvender deg til den synshemmede: legg hånden på skulderen til vedkommende, så forstår han/hun hvem du snakker til.
  • Når du serverer maten: fortell om det er noe på tallerkenen som ikke skal spises.
  • Hvis du forestiller deg tallerkenen som en klokkeskive, kan du gjerne fortelle hva som ligger på kl. 12, kl 6 osv ...

Tips til deg som jobber i butikk:

Det er ikke så enkelt å finne riktig vare i butikken uten å se. Når en blind eller svaksynt kommer inn i butikken, er det hyggelig om du spør de ønsker hjelp.

  • Du behøver ikke heve stemmen når du snakker til meg
  • La meg ta deg i armen og følge dine bevegelser
  • Ikke ta kontakt med førerhunden min uten å spørre meg først
  • For en synshemmet er det forvirrende å bli forlatt i et åpent rom. Finn et sted han kan sitte eller en vegg å lene seg mot. Da har han et holdepunkt.

Tips til deg som er drosjesjåfør:

Husk at den synshemmede ikke kan se at det er en drosje som kommer. Gå gjerne ut av bilen for å følge den synshemmede frem til bildøren.

  • Hvis han har med førerhund kan du spørre hvor han vil ha hunden. Normalt vil han ha den i bagasjerommet, hvis det er en stasjonsvogn, eller på gulvet hvis bilen er en vanlig sedan.
  • Når dere har kommet frem åpner du døren, følger ham inn på fortauet og viser i hvilken retning han skal gå.

På denne siden kan du lære mer om blant annet ledsagerteknikker.