Førerhund

Om du er synshemmet og har behov for hjelp når du ferdes ute, kan du få innvilget førerhund. Man søker om førerhund hos NAV, akkurat som med andre hjelpemidler.

Hva kan førerhunden hjelpe deg med?

En godt opplært førerhund gir blinde og sterkt svaksynte mulighet til å bevege seg trygt på egenhånd. Mange synshemmede med førerhund opplever å få økt livskvalitet og mulighet til å leve et aktivt liv. Hunden vil lede deg utenom hindringer - til og med hindringer i høyden. Den markerer fortauskanter og trapper, finner dører, stoler eller et mistet nøkkelknippe. I tillegg til de praktiske tingene hunden kan hjelpe deg med, er den også en god venn.

Følg Anette og Hailey på en vanlig treningsøkt i byen

Hvordan skaffe/søke om førerhund

Før du kan søke om førerhund, må du ha fått innvilget og gjennomført et forkurs ved den førerhundskolen som arrangerer det. I inneværende anbudsperiode er det Lions førerhundskole og mobilitetssenter som har kursene, og etter endt forkurs, kan du søke om samtrening ved en førerhundskole.

Tips om hvordan du bør forholde deg til førerhunden og brukeren

Vil du passe på en valp?

Førerhundskolen er avhengig av fôrverter for å kunne produsere gode førerhunder. Fôrverter er familier eller enkeltpersoner som har hundene boende hos seg fra de er åtte uker til de er cirka ett og et halvt år gamle. I denne perioden trener fôrverten valpen til å bli trygg på forskjellig situasjoner.

Vi er helt avhengig av fôrverter for å kunne trene opp gode førerhunder


Hvem kan bli fôrvert?

Det å være fôrvert for førerhundskolen krever ingen spesialkunnskap, og førerhundskolen vil sørge for at alle fôrvertsfamilier får en grundig opplæring. Vår målsetting er at fôrvertene skal gi hunden en trygg og harmonisk oppvekst med mye kjærlighet og faste grenser.

For at vi i fellesskap skal kunne nå denne målsettingen, er det ønskelig at fôrvertsfamiliene bor sentralt på Østlandet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Hundeskolen Veiviseren AS på: 64 95 55 50/ 993 08 103.
Epost:

Vil du bestille førerhundkalender? 

Trykk på denne linken for å bestille førerhundkalenderen.