Den afrikanske blindeunion (AFUB)

Norges Blindeforbund støtter et prosjekt gjennom AFUB pr. 2014.

Det afrikanske kontinentet har en befolkning på over en milliard mennesker fordelt på 54 land. Man regner med at over 7 millioner mennesker er blinde.

Norges Blindeforbund støttet tre prosjekter gjennom AFUB i 2011.

Organisasjonsstyrkingsprosjekt med fokus på å styrke seks nasjonale portugisisk- og spansktalende medlemsorganisasjoner i landene Angola, Mosambik, Kapp Verde, Guinea Bissau, Ekvatorial-Guinea og Sao Tome & Principe. 

AFUB er en paraplyorganisasjon for de afrikanske landenes nasjonale blindeorganisasjoner og Verdens blindeunions regionale organisasjon for verdensdelen. Hovedkontoret ligger i Kenyas hovedstad Nairobi. Det er nå etablert 51 organisasjoner av synshemmede i Afrika som totalt består av 54 nasjoner.

AFUBs overordende mål er å fremme samarbeid mellom, og styrke, de nasjonale blindeorganisasjonene i Afrika, samt å styrke funksjonshemmede rettigheter og muligheter, med bakgrunn i FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter.