Den afrikanske blindeunion (AFUB)

I følge WHO lever omkring 26.3 millioner mennesker I Afrika med en synshemning.

Synshemmede i Afrika blir ekskludert og diskriminert, og opplever kontinuerlige brudd på sine grunnleggende menneskerettigheter. Og selv om situasjonen kan variere fra land til land lever svaksynte og blinde i Afrika oftere i fattigdom enn andre, og mangler som regel tilgang til informasjon, utdanning og helsetjenester.

Blindeforbundet har derfor støttet AFUB på ulike vis helt siden organisasjonen ble stiftet i 1987. AFUB har i dag medlemsorganisasjoner av og for svaksynte og blinde i 53 afrikanske land. Deres formål er å styrke medlemsorganisasjonene gjennom kapasitetsbygging, og påvirkningsarbeid i samarbeid med myndigheter, ikke-statlige organisasjoner og andre relevante aktører. Målet er at svaksynte og blinde i Afrika skal ha de samme rettighetene og mulighetene til deltagelse i samfunnet som andre.

I 2020 startet vi opp et nytt prosjekt som skal vare ut 2029. Prosjektet vil ha aktiviteter i Ghana, Cape Verde, Togo, Republikken Kongo, S. Tome & Principe, Angola, Malawi og Lesotho, i tillegg til aktiviteter ved AFUBs hovedkontor i Kenya.

Dette prosjektet skal styrke AFUB og medlemsorganisasjonenes evne til å drive politisk påvirkningsarbeid gjennom opplæring og utarbeiding av konkrete strategier. Hovedmålet for påvirkningsarbeidet er at så mange land som mulig godkjenning African Disability Protocol. Denne bygger på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, men fremhever områder som er særlig viktige i Afrika, som rettigheter til personer med albinisme og eldre funksjonshemmede. African Disability Protocol vil gi synshemmede og andre funksjonshemmede mulighet til å gå rettens vei når deres menneskerettigheter brytes.

En undersøkelse gjort av FNs befolkningsfond viser at funksjonshemmede jenter og unge kvinner er ti ganger mer utsatt for kjønnsbasert vold enn ikke-funksjonshemmede. Annen dyster statistikk viser at funksjonshemmede jenter og kvinner er tre ganger mer utsatt enn andre for seksualisert, fysisk og psykisk vold, og for å bli nektet helsehjelp. De er også fire ganger mer utsatt for å bli behandlet dårlig i helsevesenet.

Dette prosjektet skal derfor også styrke kunnskapen og kompetansen om synshemmedes seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, både hos AFUB, hos medlemsorganisasjonene, og blant deres enkeltmedlemmer. Prosjektet skal sette fokus på brudd på disse rettighetene, særlig for jenter og kvinner, og jobbe for bedre tilgang til informasjon og tjenester for synshemmede.