Eritrea (avsluttet)

Norges Blindeforbund har gjennomført et organisasjonsstyrkingsprosjekt sammen med blindeorganisasjonen i Eritrea, Eritrean National Association of the Blind (ERNAB).

Prosjektet fokuserte på inntektsbringende arbeid, undervisning i punktskrift, undervisning i organisasjon og ledelse m.m.

Organisasjonen driver aktivt med informasjon og holdningsarbeid om blinde og svaksynte mot lokalsamfunn og myndighetene.

ERNAB har representanter i 23 regioner, av totalt 58 regioner i landet. Totalt har ERNAB ca. 2500 medlemmer.

Det arbeides med å bygge et ressurssenter for blinde og svaksynte. Tomta er gitt av myndighetene, mens Blindeforbundet støtter byggingen.

Prosjektet ble avsluttet i 2014.