Internasjonale samarbeidspartnere

Norges Blindeforbund jobber aktivt i internasjonale fora som:

Norges Blindeforbund er medlem i:

Gjennom medlemskap i NBK, NSK øg NKK har Norges Blindeforbund et tett samarbeid med blindeorganisasjoner i Sverige, Danmark, Finland og på Island.

Visjon 2020 er et globalt initiativ, lansert av Verdens Helseorganisasjon (WHO), for å bekjempe unødvendig innen 2020. Norges Blindeforbund har et nært samarbeid med Visjon 2020.

ICEVI jobber for at blinde og svaksynte skal få lik rett til utdanning og har en kampanje som heter Education for All Children with Visual Impairment (EFA-VI). Dette er i sammenheng med å nå FNs Tusenårsmål nr. 2.