Internasjonale samarbeidspartnere

Norges Blindeforbund jobber aktivt i internasjonale fora som:

  • European Blind Union (EBU)
    EBU representerer blinde og synshemmede i Europa og arbeider for likeverd og full deltakelse av blinde og svaksynte i samfunnet.
  • World Blind Union (WBU)
    WBU representerer 160 millioner blinde og svaksynte personer fra 177 land. WBU kjemper for blinde, svaksynte og døvblindes menneskerettigheter og har hele verden som arbeidsfelt.

Norges Blindeforbund er medlem i:

Gjennom medlemskap i NBK og NSK har Norges Blindeforbund et tett samarbeid med blindeorganisasjoner i Sverige, Danmark, Finland og på Island.

Visjon 2020 er et globalt initiativ, lansert av Verdens Helseorganisasjon (WHO), for å bekjempe unødvendig innen 2020. Norges Blindeforbund har et nært samarbeid med Visjon 2020.

ICEVI jobber for at blinde og svaksynte skal få lik rett til utdanning og har en kampanje som heter Education for All Children with Visual Impairment (EFA-VI). Dette er i sammenheng med å nå FNs Tusenårsmål nr. 2.