Kambodsja

Kambodsja har en av de høyeste tallene for blindhet i verden.

Ifølge UNICEF er mer enn 60.000 sivile døde og tusenvis skadet siden 1970-tallet på grunn av udetonerte landminer etterlatt i distriktene. Fortsatt blir hundrevis skadet hvert år, og mange av dem skader synet. Ifølge FNs Human Development Index (HDI) fra 2008, er landet også blant de minst utviklede landene i Asia.

Synshemmede kambodsjanere opplever diskriminering og psykiske overgrep. Ifølge tradisjonell buddhistisk tro, er synstap en straff for synder i tidligere liv. Dette fører til at familier ofte skjuler sine synshemmede familiemedlemmer, noe som fører til passivitet og sosial og fysisk isolasjon blant blinde og svaksynte.

Norges Blindeforbund støtter ett prosjekt i Kambodsja pr. 2013.

Organisasjonsstyrkingsprosjekt

Norges Blindeforbund samarbeider med The Association of the Blind in Cambodia (ABC). Kontakten med ABC ble etablert allerede i 2000 da organisasjonen ble dannet, men det var først i 2007 at et mer formalisert samarbeid ble innledet. Samarbeidet med ABC er et organisasjonsstyrkingsprosjekt, der hovedfokuset ligger i kapasitetsoppbygging av et lokallag i Kampong Speu-provinsen, vest for hovedstaden Phnom Penh.

Lokallaget i Kampong Speu tilbyr blant annet rehabilitering og øyehelsetilbud til blinde og svaksynte. ABC har feltarbeidere som reiser rundt i landsbyene for å finne synshemmede og tilby dem bistand. Mange av disse blir sendt til klinikker for operasjon og får synet tilbake, mens mange av dem som ikke kan opereres får tilbud om rehabilitering. Gjennom rehabilitering lærer uhelbredelige blinde og svaksynte å bli mer mobile og uavhengige i dagliglivet.