Laos

Synshemmede er en sårbar gruppe i Laos. Tilgangen til utdanning og arbeid, og elementære borgerrettigheter er sterkt redusert, blant annet blir de nektet deltagelse i politiske valg.

Blinde og svaksynte er ofte de fattigste av de fattige, og de blir helt avhengig av familie og slektninger for å overleve. Synshemmede blir ikke respektert, verken av sin egen familie, naboer eller samfunnet. Diskrimineringen isolerer blinde og svaksynte fra å ta del i samfunnet og gjør dem til «fanger» i eget hjem.

Norges Blindeforbund støtter et prosjekt i Laos pr. 2014.

Organisasjonsstyrking

Norges Blindeforbund har samarbeidet med Laos Association of the Blind (LAB) siden 2004, og støtten vi gir går til oppbygningen av organisasjonen. LAB ble godkjent som organisasjon av myndighetene i Laos i 2007 og har siden da jobbet som interesseorganisasjon for blinde og svaksyntes rettigheter og muligheter på nasjonalt plan.

LAB har et lite kontor i hovedstaden Vientiane, med tilhørende massasjeavdeling der blinde og svaksynte får opplæring og arbeidstrening. Mange av massørene sparer deler av inntekten fra massasjetjenestene og etablerer egen massasjepraksis etter å ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og arbeidserfaring.

I tillegg til yrkestrening, får de også opplæring i å klare hverdagens mange gjøremål (ADL) og å orientere seg rundt på engen hånd (mobilitet). Dette gjør dem mer selvstendige og selvhjulpne i hverdagen. LAB har også nylig startet med systematiske dør-til-dør-besøk i landsbyene for å finne frem til så mange synshemmede som mulig. Disse får tilbud om arbeidstrening og trening i mobilitet og ADL.

Med støtten fra Norges Blindeforbund har LAB åpnet et lokallag i provinsen Savannakhet i det sørlige Laos. Lokallaget i Savannakhet blir drevet av synshemmede selv og tilbyr opplæring i massasje til blinde og svaksynte i provinsen, samt at de har ansvaret for ni synshemmede barn og ungdommer som får integrert utdanning i ordinære skoler.