Lesotho

Norges Blindeforbund har to bistandsprosjekter i Lesotho:

  • Et øyehelseprosjekt 
  • Et organisasjonsstyrkingsprosjekt rettet mot den nasjonale blindeorganisasjonen.

De to prosjektene utfyller hverandre ved at bevisstgjøring om øyehelse på landsnivå kan utføres med støtte og hjelp fra blindeorganisasjonen i Lesotho.

Norges Blindeforbund samarbeider og gir støtte til landets blindeorganisasjon, Lesotho National League of the Visually Imparied Persons (LNLVIP). Målet er å hjelpe organisasjonen til å bli sterk og bærekraftig. Det er viktig at organisasjonen skal kunne tilby rehabilitering til blinde og svaksynte.

Norges Blindeforbund har også et øyehelseprosjekt med opplæring i øyehelse. Overordnet mål for dette prosjektet er å redusere forekomsten av blindhet til 0,5 prosent av befolkningen i Lesotho. Målet skal blant annet nås ved opplæring av sykepleiere og leger i øyehelse. Behandling av pasienter vil være en del av opplæringsprosessen.