Nepal

Blindeforbundet samarbeider med den nepalske blindeorganisasjonen Nepal Association of the Blind (NAB) i tre programmer:

Øyehelse

Øyehelseprosjektet inneholder en klinisk del med tre øyesykehus og fireøyeklinikker, og en opplæringsdel. I 2012 har sykehusene til sammen utført ca. 12 000 øyeoperasjoner (hovedsakelig grå stær) og i overkant av 130 000 pasienter har fått øyeundersøkelser.

I tillegg til øyeundersøkelser og operasjoner, driver programmet informasjon og opplæring om forebyggende øyehelse i sykehus, klinikker og skoler. Målet med dette er å øke kunnskapen blant forelder og ansatte om øyehelse og om tidlige tegn på øyesykdommer. Det gis også opplæring av øyehelsepersonell.

Rehabilitering

Rehabiliteringsprogrammet er lokalisert i to distrikter i Nepal. Programmet har allerede faset ut i fire distrikt. Programmet gjennomfører en dør-til-dør-undersøkelse for å kartlegge blinde og svaksynte i distriktene programmet skal arbeide i. Synsundersøkelser blir foretatt på stedet, og de som kan opereres blir henvist til øyesykehus. Varig blinde/svaksynte får tilbud om deltakelse i programmet. Programmet tilbyr veiledning, opplæring i daglige gjøremål og yrkesrettet opplæring.

I tillegg etableres det spare- og lånegrupper hvor man får mulighet til å starte sin egen arbeidsplass. Opplæring av blinde og svaksynte i inntektsbringende tiltak er også et viktig satsningsområde.

Organisasjonsstyrking

NAB har lokallag i 41 distrikt ut av totalt 75 distrikt, med ca. 1300 medlemmer. Fokuset er blant annet å lære opp medlemmer i ledertrening og organisasjonsutvikling.

Organisasjonen driver også aktivt med informasjon og holdningsarbeid om blinde og svaksynte mot lokalsamfunn og myndighetene. NAB driver også utstrakt lobbyvirksomhet for å kjempe for blinde og svaksyntes rettigheter til blant annet inkluderende utdanning og arbeid.

Programmet støtter også blinde og svaksynte med skolestipend for høyere utdanning. De trykker også Braille-skolebøker for myndighetene, samt lager lydbøker.