Uganda

Norges Blindeforbund støtter blindeorganisasjonen Uganda National Association of the Blind (UNAB).

Fokus i prosjektet er organisasjonsstyrking av lokallag i ti distrikter, samt rehabilitering av blinde/svaksynte som inkluderer bl.a. mobilitetstrening, opplæring i jordbruk og annet yrkesrettet opplæring for blinde, og ulikt inntektsgivende arbeid.

Gjennom interessepolitisk arbeid og nettverks- og kompetansebygging jobber organisasjonen for å kjempe for rettighetene til blinde og svaksynte i Uganda.

UNABs interessepolitiske arbeid påvirker myndighetene til å utforme en politikk som inkluderer blinde og svaksynte, med spesielt fokus på inkluderende utdanning. Organisasjonen jobber aktivt for å få blinde og svaksynte representert i politikken både sentralt og på distriktsnivå.

Operasjon Dagsverk-støtte 2010–2014

Dette er støtte til unge blinde og svaksynte med fokus på skolegang i Nord-Uganda.

Det er blindeorganisasjonen i Uganda (UNAB) som gjennomfører prosjektet. Målet er økt tilgang til utdanning for unge med funksjonsnedsettelser. Det er også fokus på påvirkningsarbeid rettet mot skolemyndighetene om inkluderende utdanning.

Det er 10 skoler i seks distrikter i Nord-Uganda som er med i prosjektet. Det gis blant annet opplæring til lærere/personell i forhold til materiell for blinde/svaksynte i skolene, samt informasjon og opplæring av foreldre og lokalsamfunn i viktigheten om at blinde også får skolegang/utdanning.

Utdanningsmidler i postkonfliktområder 

Blindeforbundet har fått ekstra støtte fra Norad til å utvide det løpende Operasjon Dagsverk-støttede prosjektet til seks nye skoler.
Disse midlene skal hovedsakelig brukes til innkjøp av skolemateriell for blinde og svaksynte, samt oppgradering av toaletter og skoleområdene for å øke tilgjengeligheten for elever med funksjonsnedsettelser.

Opplæring av lærere og informasjonsarbeid til foreldre, lokalsamfunn og myndigheter er også en del av aktivitetene.

Denne støttet ble gitt fra Norad som en engangsstøtte for 2013 og 2014.