Fersk undersøkelse: 8 av 10 kaster mat fordi holdbarhetsdatoen er uleselig

I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020. En fersk undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norges Blindeforbund, viser at så mange som 8 av 10 kaster mat som man kanskje kunne brukt, fordi holdbarhetsdato eller annen informasjon var uleselig.

Nyhetssak fra 16. juni 2022

Mann som ser gjennom et forstørrelsesglass
Bli med oss i jakten på uleselig tekst i kampanjen "Opp med skrifta!"

Dette vil Blindeforbundet nå bidra til å få slutt på gjennom kampanjen "Opp med skrifta!". Blindeforbundet vil at informasjonen i samfunnet skal være lesbar for alle, slik at ingen skal føle seg unødvendig «blinde» på grunn av dårlig lesbar informasjon. For at flest mulig skal kunne lese det som står, er det blant annet viktig at skrifta er stor nok, og at det er gode kontraster mellom skrift og bakgrunn.

- Skrifta må opp og fram for å unngå uheldige konsekvenser som matsvinn og allergiske reaksjoner. Produsentene må lytte og ta ansvar. Vi skal gjøre de oppmerksomme på problemet og kreve endring, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet som taler på vegne av mange irriterte nordmenn. Det viser også undersøkelsen:

6 av 10 irriterer seg over dårlig lesbarhet

Et klart flertall i befolkningen sier de blir irritert over dårlig lesbarhet, f.eks. på matvarer, skilt, nettsider o.l.
Her er de eldre aldersgruppene overrepresentert. I aldersgruppene 45-59 år og over 60 år er det henholdsvis 63 % til 67 % som opplever irritasjon.
Det er ingen vesentlige forskjeller mellom kjønnene, utdanningsgruppene eller landsdelene.

- Det er helt klart helt unødvendig at over halvparten av befolkningen skal irritere seg og gå rundt å føle seg som synshemmede på grunn av for liten skrift på produkter og viktig informasjon, sier Olsen.

500 000 i befolkningen har hatt allergisk reaksjon selv, eller noen i nærheten har hatt det
Det er 11 % som oppgir at de selv noen gang har spist mat de er allergiske mot, eller gitt mat til andre som disse var allergiske mot – fordi de ikke kunne lese hva varen inneholdt.

Stort engasjement blant befolkningen

Da Blindeforbundet gjennomførte samme kampanje i 2014, stilte hele Norge (95 %) seg bak kravet vårt om å få opp skrifta. Folket engasjerte seg og sendte oss eksempler på uleselige varer, som vi delte i media og på sosiale medier. Gjennom kampanjen klarte vi å påvirke produsentene (bl.a. Tine, Nidar og Q-Meieriene) til å lage mer lesbar produktinformasjon. Men tydeligvis er det fremdeles en vei å gå.

Tips til lesbarhet:

  • Stor nok skrift
  • Gode nok kontraster mellom skrift og bakgrunn
  • At det brukes et enkelt språk
  • At du kan komme helt inntil det som skal leses
  • At det er gode nok lysforhold

Se flere tips til god lesbarhet her.

Bli med i kampen om å få opp skrifta! Ta bilde av det du ikke klarer å lese og post det i på facebook.com/uleselig.no

Les mer om kampanjen her: www.blindeforbundet.no