Ny samarbeidspartner for varslingssaker

Norges Blindeforbund har inngått avtale med firmaet Ernst&Young om mottak av varsler.

Nyhetssak fra 28. august 2018

Grafikk: En hånd som holder i en smarttelefon.

Selskapet tar i mot varsler fra medlemmer, ansatte, tillitsvalgte og andre som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i Blindeforbundet.

Varsling gjøres på telefon 24 00 20 14, mandag til fredag mellom klokken 08.00-16.00. Du kan være anonym om du ønsker det.

Det jobbes med å lage en varslingsportal på nett som skal være brukbar for alle.

Du kan lese mer om varslingsrutiner her.