Rehabilitering ved hjernerelaterte synsvansker

Vi har et eget tilpasset rehabiliteringsløp for personer med hjernerelaterte synsvansker. Kursene er et tilbud til personer som får synstap som følge av slag, ulykker, tumor eller som har andre hjernerelaterte synsvansker. 

Kursrekken består av fire kurs. Det første kurset er ikke utelukkende for personer med hjernerelaterte synsvansker. Dette er et introduksjonskurs der man har anledning til å ha med en nærperson. Kurset er for både den som har nedsatt syn og nærpersonen. Kurset går over fire dager og i løpet av disse dagene får kursdeltakeren en introduksjon i fagene IKT, ADL (aktiviteter i dagliglivet) samt kunst og håndverk. På kurset lærer man også om synshjelpemidler, mobilitet og ledsagerteknikker samt får en orientering om velferdsrettigheter. Gjennom samtaler om reaksjoner på synstap økes bevisstheten på den følelsesmessige siden ved synstap.

Etter introduksjonskurset følger et femdagers kartleggingskurs, der innholdet er spesielt tilpasset personer med hjernerelaterte synsvansker. På kurset kartlegges kursdeltakerens synsrest, situasjon og funksjonsnivå. Vi vektlegger informasjon om hvilke muligheter og rettigheter man har. På kurset møter man optiker og synspedagog. I tillegg får man opplæring i fagene IKT og ADL, fysisk aktivitet og kunst og håndverk. Kursdeltakeren får også et innblikk i kunstterapi og mindfulness. På kurset utarbeides en kursrapport som sendes til synskontakten i hjemkommunen ved samtykke.

Etter kartleggingskurset er det lagt opp til to påbyggingskurs der målet er å skape mestringsfølelse og økt selvstendighet i hverdagen. Disse kursene er også spesielt utviklet for de med hjernerelaterte synsvansker. Kursdeltakeren skal styrke sin kunnskap og sine ferdigheter innenfor ulike fagområder, med spesiell fokus på synstrening med synspedagog. Påbyggingskurset går over elleve dager. Programøktene på kurset består hovedsakelig av synspedagogisk trening og fag etter eget valg. Kursprogrammet innbefatter også et innlegg med temaet livsomstilling samt samtaler omkring dette. I tillegg holder en nevrolog og en synspedagog foredrag.