Persontilpasset screening og oppfølging av pasienter med diabetes retinopati

Man vet i dag at diabetes retinopati (DR) er hovedårsaken til redusert syn og blindhet hos personer i arbeidsfør alder, og at det er en komplikasjon ved diabetes. En gruppe fagpersoner fra Norge og Baltikum utgjør forskningskonsortiet PerDiRe – Persontilpasset Diabetes Retinopati

Man vet at blant personer som har hatt diabetes i mer enn 20 år vil nesten alle med type 1 diabetes, og over 77 % prosent av de med type 2 diabetes, ha utviklet DR i noen grad. Det anbefales derfor at alle pasienter med diabetes gjennomgår jevnlige øyeundersøkelser.

Et forskningskonsortium, bestående av representanter fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og 3 baltiske universiteter, er nå i gang med å undersøke om og hvordan denne netthinnesykdommen kan oppdages tidligere enn som ofte gjøres i dag.

Medlemmene i forskningskonsortiumet. De er satt sammen av representanter fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og 3 baltiske universiteter.
Forskningsprosjektet kalles PerDiRe – Persontilpasset Diabetes Retinopati – og har blant annet til hensikt å utvikle et persontilpasset screening-program ved bruk av kunstig intelligens (AI), for fremtidig anvendelse i omsorgen for pasienter med diabetes.
Tidlig i mai, 5.-7. mai 2022, hadde konsortiet sitt første fysiske møte, på øyeavdelingen ved Ullevål sykehus i Oslo. Møtet ble ledet av professor dr Goran Petrovski.

Konsortiet har til sammen 23 deltakere, åtte fra Norge, seks fra Latvia, fem fra Litauen og fire fra Estonia. Pasientrepresentant og forskningssjef fra Norges Blindeforbund, dr Inga- Britt Kjellevold Haugen, var også til stede for å støtte og gi innspill til prosjektet, i utviklingen av persontilpasset medisin for pasienter med diabetes retinopati.

De to dagene var fullspekket med både faglige foredrag, møter og diskusjoner, men også kulturelt og sosialt samvær. Målet var å bygge tverrfaglige broer mellom endokrinologer (spesialister innen hormonsykdommer), oftalmologer (øyeleger), optometrister (optikere), øyesykepleiere, statistikere og IT-spesialister, for å finne en best mulig løsning for å kunne hjelpe pasienter med diabetes og diabetisk netthinnesykdom.

Vi vil følge dette viktige prosjektet videre og vil komme nærmere tilbake til hvilke løsninger de kommer frem til for bedre å kunne følge opp og kanskje hindre redusert syn og blindhet hos personer med diabetes.

Her finner du mer om PerDiRe (ekstern lenke, åpnes i ny fane)