Barnehagen

La barnet få nok synsstimulerende og fysiske aktiviteter

Be barnehagen om å legge forholdene til rette slik at barnet får en del fysiske utfordringer utendørs. Videre be personalet være ekstra oppmerksomme med hensyn til å gi synsstimulerende aktiviteter. For eksempel spill, tegnepregede formingsaktiviteter, innlæring av farger og lignende

Være orientert om beskjeder fra barnehagen

Få utdelt planer etc. i trykt eller vanlig skrift, eventuelt innlest på lydfil. Bli muntlig informert. Spør selv personalet av og til om det er noen beskjeder.

Vil du ha flere råd og tips om å leve med synshemming?

Da bør du melde deg på et av våre kurs, som er helt gratis, inklusive reise og opphold.

Vil du se alle tipsene samlet i et hefte?

Last ned 1000 tips fra synshemmedes hverdag her (Pdf, 6 Mb), og skriv den ut.

Hjelpemidler finner du på www.adaptor.no