Barnehagen

La barnet få nok synsstimulerende og fysiske aktiviteter

Be barnehagen om å legge forholdene til rette slik at barnet får en del fysiske utfordringer utendørs. Videre be personalet være ekstra oppmerksomme med hensyn til å gi synsstimulerende aktiviteter. For eksempel spill, tegnepregede formingsaktiviteter, innlæring av farger og lignende

Være orientert om beskjeder fra barnehagen

Få utdelt planer etc. i trykt eller vanlig skrift, eventuelt innlest på lydfil. Bli muntlig informert. Spør selv personalet av og til om det er noen beskjeder.

Hjelpemidler finner du på www.adaptor.no

Vil du ha flere råd og tips om å leve med synshemming?

Da bør du melde deg på en av våre rehabiliteringskurs, som er helt gratis, inklusive reise og opphold.

Vil du se alle tipsene samlet i et hefte?

Last ned 1000 tips fra synshemmedes hverdag her (Pdf, 6 Mb), og skriv den ut.