Barn og synshemmede foreldre

Under har vi samlet en del tips som er gitt av synshemmede foreldre. For videre lesing anbefales temaheftet «Foreldre med synshemning» som er utgitt av og kan tastes ned fra www.statped.no.