Skole

Lekser, lære å skrive (skriftforming)

Be læreren være ekstra oppmerksom på barnets læring av skriftforming.

Støtte barnet i lekselesingen

Kontakt Tambartun og undersøk om aktuelle skolebøker finnes i punktskrift eller på lyd.

Mange skolebøker finnes som e-bok

Skriv for eksempel ned diktater, regnestykker, engelske gloser og annet på PC eller punktskriftsmaskin for deretter å høre barna i stoffet. Barna må da selv være i stand til å diktere. Optacon for å finne ut hvordan regnestykker er satt opp. Abacus til utregning. PC med internett for å hente materiale til særoppgaver og lignende For øvrig er skanner og lese-TV aktuelle hjelpemidler for foreldrene under barnets lekselesing.

Foreldremøte med klassestyrer

Be om å få en ekstra konferansetime utover den ene fastsatte timen i halvåret.

Be om å få komme tidligere/ bli igjen etter møtet for å få den viktigste informasjonen

Formidling av beskjeder mellom klassestyrer og blinde foreldre

Ta tidlig kontakt med barnets klassestyrer og få i stand en ordning der læreren leser inn beskjeder, lekseplaner og annen informasjon på en diktafon. Diktafonen følger med barnet hver dag, og foreldrene kan lese inn svar og beskjeder på tilsvarende måte til læreren.

Eventuelt kan klassestyrer ringe hjem dersom barnet har beskjeder skrevet med håndskrift, som kan være vanskelig å lese både for barnet og foreldrene.

Kommunikasjon mellom skole og foreldre kan skje via e-post.

Vil du ha flere råd og tips om å leve med synshemming?

Da bør du melde deg på et av våre kurs, som er helt gratis, inklusive reise og opphold.

Vil du se alle tipsene samlet i et hefte?

Last ned 1000 tips fra synshemmedes hverdag her (Pdf, 6 Mb), og skriv den ut.

Hjelpemidler finner du på www.adaptor.no