Testamentariske gaver

Du kan gjøre en forskjell også etter at du er borte. En gave i ditt testament skaper håp og gir blinde og svaksynte en bedre fremtid.

Givergleden blant nordmenn gjør det mulig for Blindeforbundet å arrangere leirer for blinde og svaksynte barn og unge, og kurs i å mestre hverdagen for voksne og eldre som sliter med synet. Vi bruker store ressurser på øyeforskning og forebyggende arbeid. Midler går også til førerhundarbeid.

Blindeforbundet må selv skaffe tilveie brorparten av alle midler som kommer nåværende og fremtidige synshemmede til gode. Hele to av tre kroner må samles inn. Testamentariske gaver betyr svært mye for blinde og svaksynte.

Ta gjerne kontakt med Knut Kjær Berntsen, avdelingsleder i markedsseksjonen.
Telefon 23 21 50 06
Mobil: 416 61 036
E-post knut.berntsen@blindeforbundet.no 

Til testamentfullbyrdere, advokater eller privatpersoner som gjør opp dødsbo: Vårt kontonummer for innbetaling av arv til Norges Blindeforbund er 1644.01.69868. Vennligst merk arvegaven med avdødes navn. På forhånd takk.