Våre ververe

Dette er våre hyggelige ansatte som du kan få besøk av på døren din.

Harry Aass, leder dør-til-dør

Ververnummer: 8518

Vibecke Larsen, teamleder Østfold/Follo

Ververnummer: 8517

Tom Christian Alnæs

Ververnummer: 8510

Jan Thomas Dahl

Ververnummer: 8516

Jan Erik Furulund

Ververnummer: 8582

Elisabeth Pettersen Dahl

Ververnummer: 8605

Erik A. Moderhak

Ververnummer: 8624

Jan-Robert Fevang

Ververnummer: 8630

Henrik Gommesen

Ververnummer: 8647

Peter Sønsterud

Ververnummer: 8648

Erika Johannessen

Ververnummer: 8664

Rikke Baden-Olsen

Ververnummer: 8668

Besim Jakupi, teamleder Oslo/Asker/Bærum

Ververnummer: 8526

Mariusz Roland Seyda

Ververnummer: 8527

Kristin Søyland, Nordland

Ververnummer: 8546

Amal Salhi

Ververnummer: 8655

Elzbieta Synal

Ververnummer: 8672

Christian Dahl, teamleder Romerike

Ververvenummer: 8588

Madeleine Ringnes Heim

Ververnummer: 4945

Kristina Skagen

Ververnummer: 8522

Mona Helen Lund

Ververnummer: 8532

Sidsel Røberg Gulbrandsen

Ververnummer: 8587

Morten Syreng

Ververnummer: 8635

Sam Miller

Ververnummer: 8645

Terje Amundsen Amundsen

Ververnummer: 8650

Karianne B. Halvorsen, teamleder Aust-Agder/Telemark

Ververnummer: 8591

Håkon Homme

Ververnummer: 8600

Tom Helgesen

Ververnummer: 8617

Jorunn Kathrin Røang

Ververnummer: 8628

Yvonne Stiansen

Ververnummer: 8658

Stine Løvdal Bjørnholt

Ververnummer: 8673

Tina Thorsen

Ververnummer: 8674

Nicklas Høilund

Ververnummer: 8675

Vivian Bergli, teamleder Vestfold

Ververnummer: 8623

Christer Sandstrøm

Ververnummer: 8627

Anett Bredal Paulsrud

Ververnummer: 8646

Veronica Kvamme

Ververnummer: 8649

Siri Kristiansen

Ververnummer: 8652

Marthine Helstrøm Granststad

Ververnummer: 8656

June Villemo Engh

Ververnummer: 8657

Terje Esprum, teamleder Buskerud

Ververnummer: 8659

Nithusan Kukaraja

Ververnummner: 8663

Fawadullah Zadran

Ververnummer: 8670

Sharon Mclaren

Ververnummer: 8671