Våre ververe

Dette er våre hyggelige ansatte som du kan få besøk av på døren din.

Harry Aass, leder dør-til-dør

Ververnummer: 8518

Vibecke Larsen, teamleder Østfold/Follo

Ververnummer: 8517

Tom Christian Alnæs

Ververnummer: 8510

Turid Frimannslund

Ververnummer: 8644

Tommy Sarilla

Ververnummer: 8643

Jan Thomas Dahl

Ververnummer: 8516

Jan Erik Furulund

Ververnummer: 8582

Elisabeth Pettersen Dahl

Ververnummer: 8605

Erik A. Moderhak

Ververnummer: 8624

Jan-Robert Fevang

Ververnummer: 8630

Clas Ekelund

Ververnummer: 8634

Henrik Gommesen

Ververnummer: 8647

Peter Sønsterud

Ververnummer: 8648

Besim Jakupi, teamleder Oslo/Asker/Bærum

Ververnummer: 8526

Mariusz Roland Seyda

Ververnummer: 8527

Kristin Søyland

Ververnummer: 8546

Signe Elisabeth Thorheim

Ververnummer: 8584

Karin Elleby

Ververnummer: 8641

Christian Dahl, teamleder Romerike

Ververvenummer: 8588

Madeleine Ringnes Heim

Ververnummer: 4945

Kristina Skagen

Ververnummer: 8522

Mona Helen Lund

Ververnummer: 8532

Sidsel Røberg Gulbrandsen

Ververnummer: 8587

Morten Syreng

Ververnummer: 8635

Sam Miller

Ververnummer: 8645

Terje Amundsen Amundsen

Ververnummer: 8650

Karianne B. Halvorsen, teamleder Aust-Agder/Telemark

Ververnummer: 8591

Håkon Homme

Ververnummer: 8600

Tom Helgesen

Ververnummer: 8617

Kjersti S. Eikeland

Ververnummer: 8618

Jorunn Kathrin Røang

Ververnummer: 8628

Baard Terje Jenssen

Ververnummer: 8651

Vivian Bergli, teamleder Vestfold

Ververnummer: 8623

Christer Sandstrøm

Ververnummer: 8627

Odd Harald Nilsen

Ververnummer 8629

Vilde Marie T. Halvorsen

Ververnummer: 8633

Anett Bredal Paulsrud

Ververnummer: 8646

Veronica Kvamme

Ververnummer: 8649