Våre ververe

Dette er våre hyggelige ansatte som du kan få besøk av på døren din.

Vibecke Larsen, teamleder

Ververnummer: 8517

Harry Aass, prosjektleder

Ververnummer: 8518

Morten Eriksen, teamleder

Ververnummer: 8567

Madeleine Ringnes Heim

Ververnummer: 4945

Maja Petronelle Stenbekk

Ververnummer: 8506

Tom Christian Alnæs

Ververnummer: 8510

Jan Thomas Dahl

Ververnummer: 8516

Kristina Skagen

Ververnummer: 8522

Besim Jakupi

Ververnummer: 8526

Mariusz Roland Seyda

Ververnummer: 8527

Adrian Smith Stenberg

Ververnummer: 8528

Mona Helen Lund

Ververnummer: 8532

Gregor Schuster

Ververnummer: 8536

Kristin Søyland

Ververnummer: 8546

Christian Patrick Holm

Ververnummer: 8558

Tommy Jornes

Ververnummer: 8564

Róbert Dániel Dévay-Fóris

Ververnummer: 8565

Marius Forberg

Ververnummer: 8566

Kevin Sondresen

Ververnummer: 8569

Ragnhild Nielsen

Ververnummer: 8573

Markus Johann Bryn

Ververnummer: 8576

Tommy Larsen

Ververnummer: 8581

Jan Erik Furulund

Ververnummer: 8582

Signe Elisabeth Thorheim

Ververnummer: 8584

Lars Nettum

Ververnummer: 8586

Sidsel Røberg Gulbrandsen

Ververnummer: 8587

Christian Dahl

Ververvenummer: 8588

Hege Stebekk

Ververnummer: 8589

Linn Løvdal

Ververnummer: 8590

Karianne Bjørnstad Halvorsen

Ververnummer: 8591

Rikhard de Jesus

Ververnummer: 8594

Linda Christin Wigh

Ververnummer: 8595

Bagheera Tuboglou

Ververnummer: 8596

Esekias Sørensen

Ververnummer: 8597

Håkon Homme

Ververnummer: 8600

Andreas Eivindson

Ververnummer: 8601

Kjell Arne Damgård

Ververnummer: 8602

Rune Gundersen

Ververnummer: 8603

Vetle Magnus Tveit

Ververnummer: 8604

Elisabeth Pettersen Dahl

Ververnummer: 8605

Maiken Stubberud

Ververnummer: 8606

Finn Folkvord

Ververnummer: 8607

Marcel Jerome Eftevåg Larsen

Ververnummer: 8608