Våre ververe

Dette er våre hyggelige ansatte som du kan få besøk av på døren din.

Vibecke Larsen, teamleder

Ververnummer: 8517

Harry Aass, leder dør-til-dør

Ververnummer: 8518

Karianne Bjørnstad Halvorsen, teamleder

Ververnummer: 8591

Vivian Bergli, teamleder

Ververnummer: 8623

Madeleine Ringnes Heim

Ververnummer: 4945

Tom Christian Alnæs

Ververnummer: 8510

Jan Thomas Dahl

Ververnummer: 8516

Kristina Skagen

Ververnummer: 8522

Besim Jakupi

Ververnummer: 8526

Mariusz Roland Seyda

Ververnummer: 8527

Adrian Smith Stenberg

Ververnummer: 8528

Mona Helen Lund

Ververnummer: 8532

Gregor Schuster

Ververnummer: 8536

Kristin Søyland

Ververnummer: 8546

Jan Erik Furulund

Ververnummer: 8582

Signe Elisabeth Thorheim

Ververnummer: 8584

Sidsel Røberg Gulbrandsen

Ververnummer: 8587

Christian Dahl

Ververvenummer: 8588

Håkon Homme

Ververnummer: 8600

Elisabeth Pettersen Dahl

Ververnummer: 8605

Tom Helgesen

Ververnummer: 8617

Kjersti S. Eikeland

Ververnummer: 8618

Erik A. Moderhak

Ververnummer: 8624

Stian B. Leonardsen

Ververnummer: 8625