Våre ververe

Dette er våre hyggelige ansatte som du kan få besøk av på døren din.

Vibecke Larsen, teamleder

Ververnummer: 8517

Harry Aass, leder dør-til-dør

Ververnummer: 8518

Karianne Bjørnstad Halvorsen, teamleder

Ververnummer: 8591

Madeleine Ringnes Heim

Ververnummer: 4945

Maja Petronelle Stenbekk

Ververnummer: 8506

Tom Christian Alnæs

Ververnummer: 8510

Jan Thomas Dahl

Ververnummer: 8516

Kristina Skagen

Ververnummer: 8522

Besim Jakupi

Ververnummer: 8526

Mariusz Roland Seyda

Ververnummer: 8527

Adrian Smith Stenberg

Ververnummer: 8528

Mona Helen Lund

Ververnummer: 8532

Gregor Schuster

Ververnummer: 8536

Kristin Søyland

Ververnummer: 8546

Tommy Jornes

Ververnummer: 8564

Markus Johann Bryn

Ververnummer: 8576

Tommy Larsen

Ververnummer: 8581

Jan Erik Furulund

Ververnummer: 8582

Signe Elisabeth Thorheim

Ververnummer: 8584

Sidsel Røberg Gulbrandsen

Ververnummer: 8587

Christian Dahl

Ververvenummer: 8588

Hege Stebekk

Ververnummer: 8589

Linn Løvdal

Ververnummer: 8590

Bagheera Tuboglou

Ververnummer: 8596

Mariam Ismaili.

Ververnummer: 8599

Håkon Homme

Ververnummer: 8600

Elisabeth Pettersen Dahl

Ververnummer: 8605

Finn Folkvord

Ververnummer: 8607

Marcel Jerome Eftevåg Larsen

Ververnummer: 8608

Joseph Suleiman

Ververnummer: 8611

Magnar Gjertsen

Ververnummer: 8612

Aud Kristin Samuelsen

Ververnummer: 8615