Legater

Et legat er en pengegave som kan foræres til personer som oppfyller bestemte kriterier. Det finnes legater for mange ulike formål. Alle legater har et legatstyre som avgjør hvilke søknader som får støtte. Pengene investeres gjerne i fond med lav risiko, og det er avkastningen som fordeles.

Norges Blindeforbund administrerer disse legatene:

Legat for hjelp til selvhjelp

Yter økonomisk støtte til blinde og svaksynte med konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Ved vurdering av søknaden vektlegges reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, at behovet ikke dekkes av andre støtteordninger og at søker selv ikke har midler til å dekke det man søker om penger til.

Utdannings- og opplæringslegatet

Yter økonomisk støtte til blinde og svaksynte i forbindelse med utdanning, opplæring og rehabilitering. Det omfatter også mer kortvarige opplærings- og utviklingstiltak. Det kan også gis delvis støtte til hjelpemidler i forbindelse med utdanning. Ved vurdering av søknaden vektlegges reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, at behovet ikke dekkes av andre støtteordninger og at søker selv ikke har midler til å dekke det man søker om penger til.

Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat

Legatets formål er å yte økonomisk støtte til blinde og svaksynte i Telemark og Akershus ved konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp, og det kan også gis støtte til opplærings- og utviklingstiltak.

Vestlandske Felleslegat

Legatets formål er å yte økonomisk støtte til blinde og svaksynte i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ved konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp. Formålet omfatter også støtte til undervisning og opplæring.

Alvhild og Ole Eriksens legat

Legatets formål er å tilgodese blinde og svaksynte i Hedmark.

Karl Fr. Knudsen og hustrus legat

Legatets formål er å tilgodese blinde og svaksynte i Finnmark. 

Slik søker du legater:

Skriv en kort søknad hvor du forteller litt om hva du søker om og hvorfor. Alle søknadene behovsprøves, og du må legge ved siste gyldige ligningsattest. Du må også legge ved kontonummer, slik at vi kan utbetale pengene hvis søknaden innvilges.

Søknad, ligningsattest og kontonummer legges i en konvolutt og sendes til Norges Blindeforbund, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. Merk konvolutten med legatets navn. Søknaden kan også sendes elektronisk til .

Søknader som mottas etter fristen eller som ikke er fullstendige, vil ikke bli behandlet.

Klubber, lokallag og fylkeslag har også anledning til å søke midler fra legatene. Her gjelder også prinsippet om at behovet ikke dekkes over andre støtteordninger og at søknaden behovsprøves. Siste gyldige regnskap skal vedlegges søknaden.

Har du spørsmål om Hjelp til selvhjelpslegatet, Utdannings- og opplæringslegatet eller Svalestog Olsen-legatet, ta kontakt med Astrid Rognerud på telefon 23 21 50 79 eller e-post eller Eivind Knudsen på telefon 23 21 50 00 eller e-post .

Spørsmål om øvrige legater rettes til legatstyremedlem Kristin Berglann Tronrud på telefon 23 21 50 31.

Søknadsfrist 15. mars, årlig.