Episode 14 - traumer

Når det skjer store og brå endringer i livet kan dette oppleves traumatisk. Denne gangen har vi besøk av terapeut Elin Thorsen som forteller om hvordan traumer kan oppleves og hvordan de kan bearbeides.

MP3 audio episode_14.mp3 — MP3-lydfil, 95.66 MB