Syn- og mestringssentrene

Alle Blindeforbundets tre syn- og mestringssentre har en fantastisk beliggenhet med gode muligheter til turer og friluftsliv. Både i uteområdene og inne på sentrene er det godt tilrettelagt for synshemmede. Her er fokus på tilgjengelighet og universell utforming. Fysisk aktivitet og gode mestringsopplevelser vektlegges.