Episode 3 - Oppmerksomhet - endelig

Å være oppmerksom. En nøkkel til bedre livskvalitet. Vi har besøk av frisklivssentralen i Bergen, som tar oss med videre i sitt Hverdagsgledekurs.