Episode 9 - Den kognitive diamant

Hvordan kan vi gjøre positive endringer i livet? Vi forteller om den kognitive diamant og samtaler om hvordan vi konkret kan gjøre endringer i livet gjennom aktive handlinger.

MP3 audio episode_9.mp3 — MP3-lydfil, 82.17 MB